Roosendaal

Roosendaal gaat elk jaar enkele gevaarlijke wegen uit Top20 aanpakken

Turborotonde-Freijterslaan-Roosendaal

De turborotonde aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal (foto: © Google Maps)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal gaat elk jaar twee of drie gevaarlijke kruisingen of wegen aanpakken. Zo verbetert ze binnen tien jaar alle plekken van de Top20 met gevaarlijke verkeerssituaties. Dat schrijft wethouder Sanneke Vermeulen aan de gemeenteraad van Roosendaal. De gemeenteraad bespreekt de plannen op 24 november. De VVD en de PvdA hebben al aangegeven dat ze er geen tien jaar over willen doen. Ze zien daarom liever vier of vijf verbeteringen per jaar.

De gemeenteraad van Roosendaal besloot vorig jaar dat er geïnvesteerd moest worden in de verkeersveiligheid van de gemeente. De partijen wilden vooral het hardrijden tegen gaan. De gemeente liet het ingenieurs- en adviesbureau Cleverland onderzoek doen. Daarin werd niet alleen gekeken naar hardrijders, maar naar alle gevaarlijke situaties. Begin dit jaar kwam Cleverland met een Top20 van gevaarlijke plekken, vooral kruispunten.

Aantal ongelukken telt, maar ook gevoel van veiligheid

Van sommige plekken was vooraf natuurlijk al duidelijk dat ze de Top20 zouden halen. Dat de turborotonde op de Burgemeester Freijterslaan gevaarlijk is voor langzaam verkeer weet bijna iedereen. En ook de verkeersproblemen bij de winkels aan de Boulevard zijn bekend. Maar dat de Philipslaan in Roosendaal op de eerste plek stond, was een verrassing. Dat komt, omdat er niet zo veel ongelukken gebeuren. Totdat je het aantal ongelukken vergelijkt met het aantal weggebruikers. En dan blijkt het percentage op de Philipslaan erg hoog.

Afgelopen zomer is de gemeente begonnen met het maken van plannen om de gevaarlijke plekken aan te pakken. Daarbij kijkt ze niet alleen naar de Top20 van Cleverland. Ook met de lijst van de Fietsersbond wordt rekening gehouden. Op die lijst heeft de belangenorganisatie de fietsknelpunten aangegeven. “Inmiddels heeft een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de fietsersbond en ondergetekende,” schrijft wethouder Vermeulen aan de gemeenteraad. “De fietsersbond en de knelpuntenlijst worden betrokken bij het opstellen van het integrale fietsplan in 2023.”

Herinrichting pas tijdens al geplande werkzaamheden

Natuurlijk gaat de gemeente ook de hardrijders aanpakken. Er is overleg met de politie en het Openbaar Ministerie over flitspalen en tijdelijke flitspalen. En verder gaat de gemeente elk van de 20 probleemplekken af. Voor volgend jaar is er genoeg geld apart gezet om twee gevaarlijke wegen aan te pakken. Voor de andere jaren is er een potje van 250.000 euro. Dat bedrag wordt elk jaar al gereserveerd voor verkeersveiligheidsmaatregelen. En sommige Top20-plekken worden toegevoegd aan bestaande herinrichtingsplannen.

Want op sommige plekken staan er al werkzaamheden op de planning. Zoals de route van het Stationsplein naar de Burgemeester Prinsensingel. Deze route staat op de tweede plek in de Top20. Maar de plek valt in het gebied voor Rondje Roosendaal, waarvoor de plannen nog gemaakt worden. Dan worden de weg en de gevaarlijke kruising Brugstraat-Spoorstraat meteen meegenomen. De herinrichting van dat gebied is waarschijnlijk in 2025.

VVD en PvdA willen snellere oplossing

Cleverland heeft tien gevaarlijke plekken verder bestudeerd. Ze hebben de gemeente adviezen gegeven hoe die problemen opgelost kunnen worden. “Per locatie zal er een nadere uitwerking, inclusief financieringsvoorstel, worden gemaakt. We streven ernaar om jaarlijks ongeveer 2 tot 3 locaties aan te pakken, zodat Roosendaal in de toekomst weer een stukje verkeersveiliger zal worden,” aldus wethouder Vermeulen.

De plannen van de gemeente Roosendaal worden 24 november besproken door de gemeenteraad. Maar begin deze maand kwamen ze al ter sprake bij een discussie over de begroting. VVD’er Menno Nefs liet toen al weten dat hij de verbeteringen te lang vindt duren. Want met twee of drie projecten per jaar, ben je waarschijnlijk zo’n tien jaar bezig. “Kunnen we niet naar vier locaties per jaar zodat we in vijf jaar klaar zijn?” vroeg hij zich af. En de PvdA was het daar mee eens.

Wethouder Vermeulen gaf de VVD en de PvdA de tip om daar zelf eens mee te puzzelen. “Kijk welke zaken eventueel sneller, eerder kunnen worden opgepakt.” Maar dat geldt alleen voor de kleinere werkzaamheden. Want grote projecten vragen meer planning en zitten dus vast aan een beheerkalender.

Extra onderzoek voor onoverzichtelijke turborotonde

De gemeente Roosendaal worstelt ook met een paar lastige verkeersproblemen, zoals de turborotonde aan de Burgemeester Freijterslaan. Volgens Cleverland valt het aantal ongelukken op de rotonde mee. Maar bijna alle belangenorganisaties, zoals de Fietsersbond en wijkraden, noemen het wel een knelpunt. Burger Belangen Roosendaal vraagt al jaren om een herinrichting van de turborotonde. Zoals vorige week in een commissievergadering: “Fietsers rijden tegen de draad in en automobilisten komen ogen tekort. Wij hopen dat het college hier voortvarend mee aan de slag gaat.”

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De wethouder laat er volgend jaar daarom eerst extra onderzoek naar doen. “Omdat de problemen bij de turborotonde niet zo makkelijk op te lossen zijn, laten we een specialist naar de locatie kijken. Hierbij moet gekeken worden naar de mogelijkheden, inclusief de toekomstige ontwikkelingen omtrent het Bravisziekenhuis,” aldus Vermeulen. “Hierbij vragen we nadrukkelijk advies over de vormgeving van de rotonde en de (voorrangs)situatie voor de fietsers. Afhankelijk van de bevindingen en oplossingen, kunnen maatregelen ingepland worden.”

Winkels zitten oplossing Boulevard in de weg

Ook voor de Boulevard in Roosendaal is geen makkelijke oplossing te vinden. Vooral bij de inrit van de Aldi en Action is het gevaarlijk voor het verkeer. Vermeulen kent de problemen. “Regelmatig zijn fietsers betrokken bij deze ongevallen. De locatie staat ook bij de gemeente en diverse belangenorganisaties als knelpunt bekend.”

Maar zolang de winkels op die plek blijven zitten, is er weinig te doen aan de Boulevard. Want de weg is te smal voor grote ingrepen. Het enige dat de gemeente kan doen is zorgen voor meer waarschuwingsborden, betere verlichting en goede wegmarkering. Ook dat staat op de planning voor volgend jaar.

De Top20 gevaarlijke wegen en bijbehorende plannen

Dit is de complete lijst van plannen die de gemeente Roosendaal heeft voor de Top20 Verkeersonveilige Locaties. Daarop staat niet alleen welke oplossingen de gemeente wil gebruiken. Er staat ook op wanneer de werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten worden. De gemeenteraad gaat deze plannen bespreken in de commissievergadering van donderdag 24 november.

Lees ook: Roosendaalse verkeersveiligheid blijft een heikel punt: ‘De auto is de baas’ Lees ook: ChristenUnie en VLP ontevreden over aanpak veiligheid Boulevard Roosendaal Lees ook: Zorgen over verkeersveiligheid Burgemeester Schneiderlaan