Wouw

Onzekerheid over nieuwe brandweerkazerne in Wouw

Brandweerkazerne aan de Donkenweg in Wouw

De brandweerkazerne aan de Donkenweg in Wouw

Kitty Joachems Kitty Joachems

De komst van de nieuwe brandweerkazerne in Wouw lijkt opnieuw vertraging op te lopen. Er is bezwaar aangetekend tegen de bouw van de beoogde kazerne op De Hoogt in Wouw. Een meerderheid in de gemeenteraad maakt zich zorgen. Want het risico bestaat dat Wouw tijdelijk zonder brandweerkazerne komt te zitten.

Eind vorig jaar werd de bouw van de kazerne ook al uitgesteld. Ook toen kwamen bezwaren binnen bij de gemeente. Vervolgens paste de gemeente het bestemmingsplan aan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dat nieuwe bestemmingsplan rond deze tijd zou zijn vastgesteld zodat de aanbesteding en daarna ook de bouw kan beginnen. Maar nu hangt er dus opnieuw vertraging in de lucht omdat er bezwaar is gemaakt.

Onaanvaardbaar en uiterst urgent risico

Eric de Regt en Toon Jochems, beiden raadslid voor de VLP, stelden al eerder vragen aan het college over de vertragingen. En ook nu hebben ze vragen opgesteld. Ze mogen daarbij rekenen op de steun van bijna alle fracties. Alleen Forum voor Democratie ontbreekt op het lijstje van mede-vraagstellers. De overige negen fracties zetten wel hun handtekening onder de brief van De Regt en Jochems. In het schrijven staat dat zij uitstel beschouwen als onaanvaardbaar en een uiterst urgent risico voor de veiligheid van inwoners. “De realisatie van een nieuwe kazerne is hard nodig en letterlijk van levensbelang”, schrijven ze.

Aanrijtijden

De oude brandweerkazerne voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. De komst van de nieuwe kazerne is essentieel om maximale aanrijtijden te waarborgen, met name in uitgestrekte buitengebieden en dorpskernen zoals Wouwse Plantage, Heerle, Moerstraten en Wouw zelf. Op eerdere schriftelijke vragen van de VLP antwoordde burgemeester Van Midden dat het verantwoord is dat de brandweer tot de ingebruikname van de nieuwe Wouwse kazerne gebruik maakt van het huidige pand. “We monitoren regelmatig dat het pand voldoet aan de gestelde eisen”, schreef de burgemeester in november 2022.

Definitieve sluiting

Maar de huur van de huidige kazerne aan de Donkenweg loopt nog maar tot 30 juni 2025. En naarmate die datum dichterbij komt neemt de bezorgdheid toe. Daarom willen de fracties weten wat de specifieke gronden of motivaties zijn van het bezwaar tegen de bouw van de Wouwse kazerne. En wat de mogelijke gevolgen zijn van dit bezwaar. Ze vragen of het college uitstel, en mogelijk zelfs afstel, van de bouw een aanvaardbaar risico vindt. Ze verwijzen in hun brief naar dat aflopend huurcontract. “Wanneer staat de definitieve sluiting van de huidige brandweerkazerne gepland?”

Alternatieven

Ze vragen ook wat het college gaat doen om te voorkomen dat Wouw straks zonder brandweerkazerne zit. Ze vragen het college of ze van plan zijn om met de bezwaarmaker(s) in overleg te gaan om te zoeken naar een oplossing. En ze willen weten of de gemeente kijkt naar, al dan niet tijdelijke, alternatieven voor de nieuwe brandweerkazerne in Wouw.

Lees ook: Nieuwe brandweerkazerne in Wouw laat lang op zich wachten