Bergen op Zoom

Ook Sterck is klaar met wijze waarop de gemeente horeca behandelt

Café De Kaai, dat als enige geen terras dichter bij de weg mag vanwege uitlaatgassen.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In een pittige brief schrijft Sterck wethouder Letty Demmers aan, over de wijze waarop de gemeente omgaat met horeca in en om het Bergse centrum. Er wordt zelfs getwijfeld aan de oprechtheid van de ambtelijke organisatie. ‘Sprake van willekeur’; zo omschrijft de ondernemersorganisatie de gang van zaken.

Het schrijven richt zich op de wijze waarop de gemeentelijke organisatie -ook recent nog- is omgegaan met de regels omtrent terrassen, en dan met name de handhaving op grootte en plaatsing daarvan.

Aanleiding, of beter gezegd: de spreekwoordelijke druppel, is de brief die de uitbaters van café De Kaai onlangs ontvingen. Er is al heel lang een strijd gaande tussen deze ondernemers en de gemeente, die grotendeels maar niet alleen gaat over het terras. Vooral de onduidelijkheid over wat wel en niet de bedoeling was zorgde voor veel onrust, tezamen met het feit dat steeds duidelijker werd dat dit café onder een vergrootglas lag -en ligt.

Uitlaatgassen als nieuw argument

De gemeente heeft haar hand overspeeld, zo lijkt het, met een recente aanvullende verklaring over waarom hier het terras niet uit mag breiden. Dan zouden gasten te veel risico lopen uitlaatgassen binnen te krijgen, werd ineens als nieuwe reden opgegeven. Toen was de emmer vol. Niet alleen voor deze ondernemers, ook voor veel anderen. Kees van Male, voorzitter van Sterck, laat schriftelijk weten aan wethouder Demmers: “Het zijn met name deze argumenten, die ons motiveren te reageren.”

Eigen initiatief ambtenaar

Het uitlaatgassen-argument kwam als donderslag bij heldere hemel. Van Male wijst erop dat nergens anders in de stad een dergelijke regel of norm wordt gehanteerd. Het steekt daarnaast dat er recent onder de nodige horecaondernemers behoorlijk wat onrust ontstond, nadat een ambtenaar op eigen initiatief maatregelen aankondigde. Die liet weten dat er door handhavers nu ook elders strak gehandhaafd wordt en er foto’s zouden worden gemaakt van terrassen die niet aan de regels voldoen. En daar zit een heel lastig punt, meldt Sterck. Bijna alle terrassen in het centrum van de stad voldoen niet aan de gestelde norm.

‘In strijd met gelijkheidsbeginsel’

De horeca heeft onderling al min of meer afgesproken dat elke ondernemer die op deze wijze benaderd wordt, schriftelijk bezwaar gaat maken. Dat zal de gemeente enorm gaan belasten. Van Male: “Straks hebben we weer overspannen ambtenaren.” En de regels lijken niet consequent en overal te gelden. Daarom stelt het Sterck-bestuur: “Daarnaast kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken, dat er sprake is van willekeur. Sommige bedrijven worden wel benaderd en sommige niet om aan de aangegeven norm te voldoen. Deze selectieve benadering vinden wij in strijd met het gelijkheidsbeginsel.”

Alle horeca dicht

Ook als de regels wel overal zouden gelden, loopt het helemaal mis. De ondernemersorganisatie is in dat geval “zeer geïnteresseerd in de maatregelen die worden genomen om de terrassen van de gehele stad tot nader orde te sluiten.” Dat zou dan namelijk de enige reële aanpak zijn. Maar Van Male hoopt natuurlijk op een andere, betere uitkomst. Hij wil daarbij met alle liefde gesprekspartner en bemiddelaar zijn, als dat helpt. Maar er dient dan wel een einde te komen aan wat hij in een telefonische reactie “domme brieven” noemt. Het moet ook anders, beter kunnen. “Ik heb volop vertrouwen in dit college maar dat moet wel ondersteund worden door de juiste mensen.”