Noordhoek

Opknapbeurt dorpshuis Noordhoek mag van start

Dorpshuis Noordhoek

Dorpshuis Noordhoek

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeenteraad van Moerdijk heeft de plannen voor dorpshuis Noordhoek unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat niets de opknapbeurt nog in de weg staat. De Multi Functionele Accommodatie (MFA) die in de volksmond het dorpshuis wordt genoemd is toe aan een flinke renovatie. De werkzaamheden starten zo snel mogelijk en duren, als alles volgens plan verloopt, tot het eind van dit jaar.

Woningcorporatie Woonkwartier is exploitant van het dorpshuis. Directeur bestuurder Ruud van den Boom is blij met de goedkeuring van de raad. “Het dorpshuis is een belangrijke centrale ontmoetingsplek voor jong en oud in Noordhoek. Samen met het café Noordhoek aan de overkant vormt het dorpshuis het sociale hart van Noordhoek”, zegt Van den Boom. “Met alle huidige en toekomstige gebruikers, omwonenden, overige belanghebbenden en de gemeente is gesproken. Dit om met elkaar te komen tot een getransformeerd, duurzaam en toegankelijk dorpshuis. Voor nu en in de toekomst. Waar iedereen zich thuis voelt. Iets waar iedereen met plezier naar uitkijkt.”

Totdat de werkzaamheden zijn afgerond blijft Woonkwartier exploitant van het MFA. Inmiddels is de intentie uitgesproken dat de gemeente Moerdijk de exploitatie van het dorpshuis na de renovatie overneemt. Ook dit is in de raadsvergadering besproken. De raad heeft het college opdracht gegeven om de gevolgen hiervan in beeld te brengen en daarna een definitief voorstel aan de raad voor te leggen.

Het dorpshuis is toe aan een flinke onderhoudsbeurt. Niet alleen om het gebouw in stand te houden, maar ook om het energetisch te verbeteren. Zodat het dorpshuis voldoet aan de huidige en toekomstige duurzaamheidseisen. Een belangrijk resultaat is dat het gebouw meer comfort biedt aan haar gebruikers. En, ook niet onbelangrijk, een lagere energienota.