Bergen op Zoom

Opnieuw sanering Bergse begraafplaats: geen explosieven, wel asbest

Han Verbeem Han Verbeem

De algemene begraafplaats in Bergen op Zoom wordt deze week opnieuw gesaneerd. Vorig jaar november zijn de ondergrondse restanten van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog verwijderd en momenteel is een asbestsanering gaande. De graven zelf blijven ongemoeid, zo benadrukt gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf.

De bodemsanering wordt in twee fasen uitgevoerd, aldus Van der Graaf. Maandag zijn de uitvoerders begonnen met het eerste deel, deze werkzaamheden duren tot vrijdag. Het tweede gedeelte volgt dan op een later moment. De graven zelf blijven, net zoals bij de voorgaande bodemwerkzaamheden, onaangeroerd. Maar – zo merkt de woordvoerder op: “Als er bijzettingen in bestaande graven zijn of als er graven worden geruimd, worden deze graven direct gesaneerd.”

Onderzoek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er rondom Bergen op Zoom flink gevochten en door de oorlogshandelingen zijn nog steeds niet-ontplofte explosieven in de grond aanwezig. “De gemeente brengt nu in kaart wat de risicogebieden zijn”, aldus Van der Graaf. Daarbij baseren de onderzoekers zich op archiefbestanden, oude luchtfoto’s en verklaringen die destijds door getuigen zijn vastgelegd. De bosrijke gebieden aan de Holleweg en Mastendreef gelden wat dat betreft als ‘verdacht gebied’, aldus de woordvoerder.

Drie begraafplaatsen

De onderzoeken zijn ter plaatse uitgevoerd op drie kerkhoven: de algemene begraafplaats, de rooms-katholieke begraafplaats en de islamitische begraafplaats. Inmiddels zijn alle explosieven verwijderd en is de status van ‘verdacht gebied’ afgeschaald naar ‘protocolgebied’. Bij de grondwerkzaamheden zijn geen menselijke resten aangetroffen, aldus Van der Graaf.  Alle belanghebbenden, zoals nabestaanden en houders van grafrechten, zijn vooraf geïnformeerd over de bodemsanering – aldus Van der Graaf.