Roosendaal

Ouderen moeten zich gelukkig, gezond en veilig voelen in de gemeente Roosendaal

Kitty Joachems

De woonzorgvisie ‘Gezond wonen en leven in Roosendaal’ beschrijft hoe ouderen langer thuis kunnen wonen. Het document geeft inzicht in wat de gemeente op dit gebied doet. Tegelijkertijd wordt van inwoners verwacht dat ze zich voorbereiden op hun oude dag. De gemeente zet volgens wethouder Klaar Koenraad onder andere in op levensbestendige (nieuwbouw)woningen. En er is meer aandacht voor digitale en fysieke mogelijkheden om straat- en wijkgenoten te ontmoeten.

Wethouder Koenraad: “De gemeente houdt bij komende nieuwbouwprojecten meer dan ooit rekening met de senioren van nu en in de toekomst in onze gemeente. Zij moeten comfortabel en veilig kunnen wonen.” De plannen voor de komende jaren staan beschreven in de woonzorgvisie. Het is nodig om hier nu over na te denken omdat het aantal ouderen de komende jaren sterk toeneemt en het aantal voor hen geschikte huizen beperkt is. Dat zet wonen en zorg onder druk.

Optimale resultaten

Volgens Hans Mulder, directeur ruimte en duurzaamheid van de gemeente Roosendaal moet nu goed worden nagedacht over en ingespeeld op de behoeften van de inwoners. Daarbij betrekt de gemeente ook haar lokale partners en is er ruimte voor de inbreng van de inwoners. “We gaan met elkaar in gesprek met als doel vast te stellen aan welke voorwaarden woningen moeten voldoen, voor welke doelgroep en op welke plek”, zegt Mulder. “De ambitie is om niet met algemene antwoorden te komen op specifieke vragen want we willen dichtbij optimale resultaten komen.”

Advies aan 55-plussers

Wethouder Koenraad benadrukt dat mensen nu al veel kunnen doen om straks met plezier langer thuis te kunnen wonen. “Investeer als 55-plusser nu al in comfort door je huis. Maak je huis bijvoorbeeld drempelvrij”, zegt ze. En er zijn meer aanpassingen aan de woning die je nu al kunt doen om straks veilig en met plezier thuis te kunnen blijven wonen. Om zulke aanpassingen te kunnen betalen is er een duurzaamheidslening.

Geef je leven zin

“Ons streven is dat iedereen woont in een fijn huis en gemakkelijk kan afspreken met anderen. De bekende stamtafels helpen daar bijvoorbeeld aan mee. Het is belangrijk om actief mee te doen en regie te houden over de eigen gezondheid en omgeving”, legt de wethouder uit. Daarbij is ook volop aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Dat is een toenemend probleem. Hoe ouder je wordt hoe vaker je alleen bent. “Je bent pas eenzaam als je alleen bent zonder zingeving”, zegt Koenraad. “We zetten dan ook in op de vraag: ‘hoe ga je ermee om?’. Als gemeente stimuleren we ouderen om invulling te blijven geven aan hun leven. Blijf deel uitmaken van sportclubjes, wandelgroepjes en het verenigingsleven.” Voor mensen die zelf niet meer zo mobiel zijn is er de mogelijkheid om vervoer te regelen. Zo kan volgens de wethouder iedereen blijven meedoen aan de samenleving.

Gemeenteraad

Op 18 maart kunnen insprekers de raad laten weten hoe zij denken over dit onderwerp. Daarna bespreken de gemeenteraadsleden de woonzorgvisie ‘Gezond wonen en leven in Roosendaal’ in de commissievergadering. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de woonzorgvisie vervolgens eind maart of begin april vast.

Deel dit op: