Roosendaal

Plan voor Gastelseweg uitgebreid besproken, dossier kan nog lang niet dicht

De Poolse super aan de Gastelseweg blijft de gemoederen bezig houden.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het gemeentelijke plan dat een einde moet maken aan de overlast rond de Poolse Supermarkt aan de Gastelseweg te Roosendaal is donderdagavond besproken door verschillende politieke partijen. In aanwezigheid van burgemeester Han van Midden, die nadere tekst en uitleg gaf. Er zijn toch nog wel wat politieke kanttekeningen en er komen dus wat moties aan.

Die supermarkt is er nu eenmaal, stelde Nicole Roeken namens het CDA vast. De rust terug laten keren kan dus alleen met een pakket aan maatregelen, waar het door de ondernemer beloofde gastheerschap onderdeel van moet zijn, aldus haar partij. Eventueel aangevuld met handhaving, een idee dat later meer partijen benoemden. Ook de constatering dat er voor de toekomst eens goed gekeken dient te worden naar bestemmingsplannen kreeg meermaals bijval. De combinatie van wonen en werken zorgt steeds vaker voor spanningsvelden.

Communicatie

Een ander door meerdere partijen benoemd aspect dat nogal eens misliep betrof de communicatie rondom het dossier. In de ruim zeven jaar dat de kwestie al op de agenda staat is op dat vlak veel misgegaan. Namens de PvdA constateerde Michael Yap dat de nagestreefde normalisatie op dat vlak zeker nog niet is bereikt. Zijn partij kan zich grotendeels vinden in het plan maar heeft wel zorgen over het leegstaande winkelpand 35A. Nieuwe invulling hiervan zou voor aanvullende problemen kunnen zorgen. Yap meldde dat zijn fractie er waarde aan hecht om ook op termijn geïnformeerd te blijven over de stand van zaken aan de Gastelseweg.

Weinig vertrouwen

Volgens VLP’er Wilbert Brouwers zijn er eigenlijk alleen maar verliezers in dit dossier, dat voorlopig nog niet dicht kan. De tegengestelde geluiden die van betrokkenen komen helpen ook niet bij het vormen van een goed beeld. De beloftes die de ondernemer meermaals deed en weer introk geven evenmin vertrouwen dat het deze keer goed komt. Daarop meldde burgemeester Van Midden later dat hij de nieuwe afspraken met de supermarkteigenaar nu zwart op wit wil hebben en hem daar ook aan gaat houden. Ook de VLP ziet de toenemende drukte en mogelijke invulling van 35A als een zorg.

Eigenbelang en gedragsproblemen

Namens de VVD sprak Kees Verstrate van ‘trieste verhalen’. Hij stelde dat vooral de gedragsproblemen van een minderheid, die zo’n twintig procent van de klandizie betreft, daar debet aan zijn. Ook het eigenbelang van de supermarkt, vaak via de woordvoerder geuit, werd specifiek benoemd. Al gaf de liberaal toe dat sommige omwonenden eveneens vooral met en voor zichzelf bezig zijn, onderling wil men ook niet allemaal hetzelfde. Toch riep hij alle betrokkenen op het een serieuze kans te geven. Zijn partij stelde voor om eens te kijken of er een parkranger ingezet kan worden, zeker als de ondernemer voet bij stuk houdt en de beloofde gastheer annex toezichthouder niet levert.

Eventueel zou er ook een samenwerking kunnen komen, stelde Verstrate voor, waarbij een medewerker van de supermarkt, een bewoner, een boa en/of parkranger betrokken kunnen zijn. Van Midden liet weten daar weinig vertrouwen meer in te hebben. Wel wil hij uit gaan zoeken of een handhaver inzetten op kosten van de ondernemer een optie is. Er waren meerdere partijen voorstander van dat idee.

Entree naar achterzijde

Marian van Putten (ChristenUnie) gaf aan te hopen dat de leefbaarheid snel toeneemt en dat de eigenaar van de supermarkt zijn verantwoording neemt. Haar fractie vindt bovendien dat het beter zou zijn als de entree van de winkel naar achteren verdwijnt, een idee dat een aantal leden van Buurtcomité Gastelseweg eveneens toejuicht. Ze vroeg zich af of er niet opnieuw een mediator op de kwestie gezet moest worden. De vorige is gestopt, nadat hij de gemeente en het college betichtte van ‘list en bedrog’. De burgemeester legde uit dat hij later nog met deze bemiddelaar heeft gesproken maar dat er volgens hem geen aantoonbaar bewijs was voor die beschuldigingen.

IJsbergdossier

Van Midden sprak in zijn uiteenzetting en toelichting op de plannen van een ‘ijsbergdossier’, waarvan alleen het topje zichtbaar is. Het wordt volgens hem tijd om de feiten onder ogen te zien, de gepresenteerde oplossing is de enige reële. De winkel zit er nu eenmaal rechtmatig en is niet voornemens te vertrekken. Hij legde uit begrip te hebben voor de bezwaren van de omwonenden en gaf ook nog eens ruiterlijk toe dat de gemeente fouten heeft gemaakt, waarvoor de Commissie Ombudsman dan ook op de vingers heeft getikt. De daaraan gekoppelde adviezen zijn vervolgens allemaal opgevolgd, verzekerde hij.

De gehouden onderzoeken hebben volgens de burgemeester voldoende en objectief aangetoond dat de overlast vooral in parkeer- en verkeersgerelateerde problemen zit. Hij erkende zeker dat er ook sprake is van misdragingen maar dat is niet bovengemiddeld volgens de bestuurder, en bovendien niet volledig te voorkomen. Het is onderdeel van leven en wonen in een stad.

Kwaad

Dat er anders gecommuniceerd had moeten worden staat vast. Mede daarom is vorig jaar een kernteam gevormd dat op alle mails is gaan reageren. Dat waren er maar liefst 636 en dat aantal blijft oplopen. Veel medewerkers van de gemeente worden bovendien zeer onheus bejegend, niet alle reacties zijn even vriendelijk en netjes. Van Midden: “Ik kan er echt kwaad om worden.” In een gemeente die ook te maken heeft met problemen als drugscriminaliteit en ondermijning, gaat bovengemiddeld veel tijd verloren aan het Dossier Gastelseweg, hield hij de raad voor. Mede daarom wil hij zo graag een stap zetten en het gepresenteerde plan invoeren.

Oppassen met cliëntelisme

Namens GroenLinks riep Christian Villée op om het voorstel een kans te geven, maar ook gaf aan dat de ondernemer hierin dan wel zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Hij stelde voor dat raadsleden voortaan wat voorzichtiger moeten zijn met cliëntelisme en niet te snel politiek moeten maken van individuele klachten en problemen. Dat zou lange trajecten als dit mogelijk ook deels kunnen voorkomen. René van Broekhoven van de Roosendaals Lijst gaf aan te hopen dat nu iedereen er de schouders onder zet.

Volgens de burgemeester moet het plan binnen twee maanden ingevoerd kunnen zijn, als de raad volgende week akkoord gaat. Dat is nog net voor het nieuwe seizoen begint waarin weer veel seizoenarbeiders verschijnen en daarmee een goede periode om te starten en vervolgens te evalueren.

Lees ook: Maatregelen Gastelseweg, gebaseerd op objectieve metingen en wettelijke kaders