Roosendaal

Politiek reageert verdeeld op beslissing Roosendaals college over plannen Cloetta

Een sfeerimpressie van de nieuwe fabriek. © Cloetta

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Enkele maanden geleden ging de Roosendaalse gemeenteraad akkoord met een voorstel van de PvdA. De plannen om de nieuwe fabriek van Cloetta te vestigen aan De Meeten II moesten eerst worden gecheckt op milieueffecten, door een onafhankelijke commissie. Vorige week gaf het college ineens aan die beslissing naast zich neer te leggen. Niet iedereen is daar blij mee.

Paul Klaver van de PvdA stelde het amendement op en was verheugd dat het begin april werd aangenomen. Daarin stond dat er een milieueffectrapportage (m.e.r.) moest komen, die onpartijdig vast zou stellen wat de nieuwe vestiging van Cloetta aan uitstoot en dergelijke zou produceren. Kenniscentrum InfoMil (Rijkswaterstaat) zegt erover: “De mer is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming.”

Zorgen over vertrouwen

Tot verbazing van zowel een aantal raadsleden als de omwonenden van De Meeten II heeft het college dit raadsbesluit zonder verder overleg naast zich neergelegd. PvdA’er Klaver is er niet blij mee en maakt zich “ernstig zorgen over het vertrouwen” tussen het college en de raad, meldt hij in een telefonisch interview. Hij vertrouwt er echter op dat de politieke meerderheid wordt gerespecteerd, al moet dat dan blijkbaar middels een debat opnieuw worden onderstreept. Aangezien die discussie pas na het zomerreces plaats zal vinden en het vergunningentraject door loopt, moet er wel snel duidelijkheid komen.

Klaver wijst geregeld op de grote beloftes die Cloetta eerder heeft gedaan richting aandeelhouders. Daarin zijn veel grotere plannen aangekondigd voor de nieuwe fabriek dan de locatie en omstandigheden toestaan. Zijn partij houdt mede daarom de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Pauzeknop

Peter Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst brengt zijn kritiek voorzichtig: “Dit blinkt niet uit in honderd procent nauwkeurigheid, ook niet richting de omwonenden. Het lukt dit college maar niet om met oplossingen te komen.” Wat hem betreft wordt er desnoods op de pauzeknop gedrukt in het traject, in ieder geval tot het debat duidelijkheid heeft gebracht. Hij wil ook de geurverordening aan bod laten komen.

Zijn partij wees vorige week de kadernota of, deels om vergelijkbare redenen: Niet voldoende onderbouwd. De Roosendaalse Lijst stelde vast dat er te veel naar plannen wordt verwezen die niet concreet genoeg zijn. “Daar lijkt het bij Cloetta ook een beetje op.” Zijn fractie vindt dat die onafhankelijke rapportage er alsnog moet komen en wil tevens meer duidelijkheid en argumentatie zien.

Eisen nog steeds gehanteerd

VVD’er Martin van der Bijl leest de boodschap van het college anders dan de PvdA en Roosendaalse Lijst. “Ik ga uit van wat in de brief staat.” De eisen die een m.e.r. zou stellen worden volgens hem nog steeds gehanteerd en getoetst, alleen wordt de vergunningsaanvraag als uitgangspunt gehanteerd. Dat er een debat over komt vindt hij prima. Hij is benieuwd naar hoe B en W daar in zal staan en wil er ook zeker actief aan deelnemen. “We hebben als raad een motie aangenomen. Nu geeft het college aan het niet nodig te vinden. Daar gaan we het nog eens over hebben.”

Als wordt voldaan aan de eisen die gelden betreffende milieueffecten, is het wat de VVD betreft in orde. Wel is hij benieuwd naar de mondelinge toelichting op het collegebesluit.

Benieuwd naar nieuwe informatie

Sinds de aangenomen motie is een andere situatie ontstaan, stelt Martijn Verbeek namens de VLP. Hij snapt dat het college de vergunning wil koppelen aan het bestemmingsplan. “En er komt wel een extra geuronderzoek”, aldus het raadslid. Weliswaar op initiatief van Cloetta maar hij gelooft in de onafhankelijkheid van dat onderzoek omdat het getoetst wordt door de gemeente. Over het aangekondigde debat: “We zijn benieuwd naar met welke nieuwe informatie de PvdA komt.” Zijn fractie heeft het dossier en het college kritisch gevolgd; “Maar dit klopt wel denk ik.”

Onafhankelijke rapportage bewust omzeild?

Namens de omwonenden die zich zorgen maken over de plannen op De Meeten II reageert Ramon Zijderveld op wat de vier partijen aangeven. Hij stelt dat er voorheen nooit sprake is geweest van een één op één inpassing van de plannen van Cloetta. Pas nadat een maas in de wet werd gevonden door de advocaten van de gemeente en de snoepgigant kreeg het lopende traject deze wending, aldus het bewonerscomité. Ze zijn ervan overtuigd dat hiermee bewust wordt gepoogd de formele m.e.r. te omzeilen.

Er is, zo laat Van Zijderveld weten, een goede reden voor Cloetta om dit te willen. Het bedrijf zou vrezen voor de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek. Dat is echter wel precies de zorgvuldigheid waar de omwonenden al meer dan een jaar om vragen.