Bergen op Zoom

Preventie van vrouwengeweld centraal tijdens Orange the World

De Bergse Soroptimisten - die zich inzetten om de rechten, positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren - trapten in 2019 de campagne Orange the World af

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Wereldwijd heeft één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dit ruim 45 procent van de vrouwen. Om meer aandacht voor vrouwengeweld te vragen, kleuren vanaf vrijdag tot 10 december verschillende gebouwen door het land oranje. Ook in Bergen op Zoom. Dit jaar ligt de focus op preventie.

Hoe groot het aantal gevallen van vrouwengeweld in deze regio is, is overigens niet bekend. “Het is ontzettend breed”, aldus woordvoerder Dik Advocaat van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Onder meer fysiek, seksueel en psychologisch geweld, misbruik en uitbuiting vallen onder de term. “Het is helaas niet mogelijk om hier concrete cijfers voor te genereren, laat staan specifiek voor een bepaald gebied.”

Geweld voorkomen

Maar om vrouwengeweld aan te pakken, blijft signalering, melding en hulpverlening van belang. ‘Iedereen kan helpen geweld te voorkomen’, vindt de organisatie achter de campagne.

De politie probeert vrouwengeweld altijd te herkennen bij meldingen. Als er vroegtijdig signalen worden opgevangen, worden er hulpverleningsorganisaties als de gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis of justitie bij betrokken. Zij hebben ook een Meldcode, dat handvatten biedt bij vermoedens van geweld.

Het Openbaar Ministerie beslist over de consequenties voor de dader. “Zo kan er worden ingegrepen met een tijdelijk huisverbod, zodat er snel rust wordt gecreëerd”, geeft Advocaat als voorbeeld.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Atria, het kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, pleit daarnaast voor een gendersensitieve aanpak. Dat moet bijdragen aan meer bewustwording voor de verschillen in de maatschappelijke positie van mannen en vrouwen. Zij merken momenteel namelijk dat vrouwengeweld invloed heeft op de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid.

UN Women Nederland, een tak van de Verenigde Naties dat opkomt voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, vindt verder dat er niet alleen met vrouwen en meisjes moet worden gesproken, maar ook nadrukkelijk met mannen en jongens.

Leerlingen van het MollerJuvenaat, Roncalli en RSG ’t Rijks krijgen daarom les over vrouwengeweld en gaan hier met elkaar over in debat. ‘Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.’

Lees ook: Bergen op Zoom kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen Lees ook: Gebouwen kleuren oranje tegen de onderdrukking van vrouwen en meisjes