Lepelstraat

PvdA en VVD willen 100 nieuwe woningen in Lepelstraat voor jong én oud: ‘Leefbaarheid staat onder druk’

Han Verbeem Han Verbeem

Lepelstraat heeft dringend behoefte aan nieuwe woningen, constateert raadslid Joey van Aken (PvdA). Daarom dient zijn partij samen met de VVD bij de raadsvergadering van 3 februari een motie in om de woningbouw vlot te trekken. “De laatste vijf jaar zijn er nauwelijks huizen gebouwd”, merkt hij op: gemiddeld slechts één per jaar. Daarom willen de partijen “met spoed” een vitaliteitsplan voor Lepelstraat dat voorziet in de bouw van 100 nieuwe woningen.

De krimp en vergrijzing fors heeft toegeslagen in Lepelstraat, zo stellen de indieners van de motie. Dat zou komen omdat er geen geschikt woningaanbod is voor starters en jongeren. “Het voorzieningenniveau in Lepelstraat, van basisschool tot pinautomaat, verschraalt door deze demografische druk. Door aanpassingen in het openbaar vervoer heeft de bereikbaarheid van Lepelstraat flink in moeten boeten.”

Jongeren trekken weg

Volgens de PvdA en VVD is er een duidelijke verband tussen de leefbaarheid en bereikbaarheid van Lepelstraat én de bouw van betaalbare woningen. “Jongeren trekken weg uit Lepelstraat bij gebrek aan geschikt woningaanbod.” Maar ook onder ouderen ook behoefte is aan een passend woningaanbod in
Lepelstraat, zoals levensloopbestendige woningen.

Gezonde mix

De Bergse raad heeft in de recent vastgestelde Toekomstvisie bepaald, dat er bij nieuwbouw een gezonde mix tussen sociale (30%), middeldure (40%) en dure(30%) woningbouw moet zijn. Ook was er eerder een raadsmotie over inbreidingslocaties in Lepelstraat aangenomen en ook bij de Woonvisie is aandacht voor voldoende woningen in de kernen.

Vitaliteitsplan

Beide partijen pleiten voor een vitaliteitsplan voor Lepelstraat, dat specifiek ingaat op basisvoorzieningen, basisonderwijs en bereikbaarheid via openbaar vervoer. Ook moeten nieuwe locaties komen, zowel binnen de kern als op uitbreidingslocaties, voor de 100 nieuwe woningen; dit rekening houdend met de identiteit van het dorp.