Roosendaal

Roosendaal laat flinke spaarpot achter voor nieuwe gemeenteraad

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Roosendaal heeft de inkomsten en uitgaven voor 2022 gepresenteerd. Aankomend jaar zit de gemeente er warmpjes bij. Plannen die grote invloed hebben op de spaarpot worden overigens niet meer gemaakt. Dat is aan een volgend college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart aan de slag gaat. “We zorgen wel dat de kas goedgevuld is voor de nieuwe ploeg die straks aantreedt,” aldus wethouder Toine Theunis van Financiën.

Het leek er even op dat de gemeente aankomend jaar op een houtje moest bijten. Een paar maanden geleden dacht Theunis namelijk nog dat Roosendaal moest teren op de algemene reserves. “Er waren geen gouden bergen.” Gelukkig ziet de woensdag gepresenteerde programmabegroting er een stuk rooskleuriger uit.

Verrassend positief

Dat komt onder andere doordat de Miljoenennota verrassend positief uitpakt. De gemeente Roosendaal krijgt namelijk ruim tien miljoen euro extra uitgekeerd door het Rijk. Ook qua reserves zit de gemeente Roosendaal er warmpjes bij. Dat is mede te danken aan de verkoop van bedrijventerreinen.

“Het biedt perspectief voor een nieuwe periode. We houden de stabiele lijn vast, zodat we beleid kunnen maken”, aldus wethouder Theunis. In dit beleid wordt veel waarde gehecht aan een passende dienstverlening voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Met de nieuwe begroting kan de nieuwe gemeenteraad verder werken aan een aantrekkelijker, duurzamer, sterker en gezonder Roosendaal.

Invloed op de portemonnee

Zo investeert de gemeente onder andere in het riool. De rioolheffing stijgt hierdoor wat. Dit is overigens een van de weinige veranderingen die direct invloed heeft op de portemonnee van Roosendalers. Mogelijk stijgen de kosten voor zorg ook, vanwege de coronacrisis. Het aantal jongeren met psychische problematiek nam tijdens de lockdown namelijk toe. Net als het aantal meldingen van huiselijk geweld. Welke invloed corona uiteindelijk heeft gehad op het beschikbare geld van de gemeente en haar inwoners, moet in de komende jaren blijken. “Maar dat is uitstekend begroot”, concludeert Theunis.

De gemeenteraad bespreekt de totale programmabegroting op 4 en 11 november.

Lees ook: Hoe verdeelt Roosendaal het geld voor 2022? Lees ook: Roosendaal: financieel gezond, maar investeren is aan volgend college