Geen regio geselecteerd

Roosendaal presenteert bestuursakkoord

Redactie Redactie

“Roosendaal: Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk”, zo heet het bestuursakkoord dat vanmiddag op het Stadskantoor is getekend. Het akkoord bestaat uit vier onderdelen: duurzaamheid, sport en gezondheid, aantrekkelijkheid en een goed bestuur. “Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de raad pakken de opgaven aan die Roosendaal versterken en verrijken”, aldus het beoogde nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Buiten dat er wordt ingezet op de energietransitie, economie en participatie gaat de gemeente zich ook richten op andere vlakken: “Wij stimuleren ook gezond leven. Onze zorg en ondersteuning is voor iedereen op orde. Roosendaal is en blijft een aantrekkelijke gemeente en wij dragen dit met trots uit. Onze woonagenda sluit aan bij de wensen van alle doelgroepen. Wij zetten stevig in op bereikbaarheid, versterking van de sociale veiligheid en goede voorzieningen in stad en dorpen.”

Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks vormen dus het college van B&W voor de bestuursperiode 2018-2022. Bij de kandidaat wethouders zien we drie nieuwe gezichten, namelijk Klaar Koenraad van GroenLinks, René van Ginderen van het CDA en Inge Raaijmakers namens de Roosendaalse Lijst.