Roosendaal

Roosendaal stelt top tien samen van wegen waar maatregelen moeten komen tegen hardrijders

30 kilometer bord

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het begon met vragen van Eric de Regt namens de VLP-fractie over de verkeersveiligheid aan de Molensingel in Wouw. Zijn vragen waren voor Robert Breedveld (CDA) aanleiding om het onderwerp breder ter discussie te stellen. Want het is op meer plaatsen in de gemeente Roosendaal slecht gesteld met de verkeersveiligheid.

“Hardrijders zijn een continue ergernis van vele inwoners en politieke partijen in de gemeente”, zegt Breedveld. Het blijkt een moeilijk aan te pakken probleem waar ook de landelijke politiek mee worstelt. Vorig jaar nog werd de verkeersveiligheid besproken in de Tweede Kamer. Dit gebeurde op initiatief van GroenLinks en de SGP. In een motie stelden zij 30 kilometer per uur voor als standaard in de bebouwde kom.

Bredaseweg nog steeds onveilig

Of die 30 kilometer het hele probleem oplost is nog maar zeer de vraag. Dat bleek vorig jaar uit de discussie in de Tweede Kamer. En dat blijkt ook nu uit de discussie in de Roosendaalse gemeenteraad. Als voorbeeld noemt de wethouder de Bredaseweg in Roosendaal. “Het werd een 30 kilometer weg maar de veiligheid verbeterde niet”, stelt wethouder Cees Lok.

Hoe pakken we het aan en waar beginnen we?

Dat het probleem op meerdere plaatsen in de gemeente speelt is inmiddels duidelijk. En dat er wellicht meer of andere maatregelen nodig zijn dan alleen 30 kilometer per uur ook. “Hoe pakken we het aan? En waar beginnen we?” Dat zijn dus de vraagstukken waar de raad en verkeerswethouder Lok zich over moeten buigen.

Hotspots

Om daar antwoorden op te vinden brengt de gemeente, op verzoek van de VVD-fractie, eerst de hotspots in kaart. Er komt een lijst van plaatsen waar te hard wordt gereden. Daarna blijft er op basis van prioriteit een top tien over. Vervolgens gaat de gemeente over tot uitvoering.

Kanshebbers

In de commissievergadering werden al een aantal mogelijke hotspots genoemd. Er werd aandacht gevraagd voor Wouwse Plantage en ook de Flintdijk, Kennedylaan, Stationsstraat, Burgemeester Schneiderlaan en Burgemeester Freijterslaan werden genoemd.

Scholen

Op initiatief van het CDA wordt ook de situatie rondom scholen in de gemeente Roosendaal meegenomen. Want ook daar laat de veiligheid te wensen over. De moties die VVD en CDA hierover indienden konden op unanieme steun rekenen in de gemeenteraad.

Molensingel wordt 30 kilometer weg

De motie van De Regt over de Molensingel maakte dus veel los. Maar hoe liep het af met zijn eigen motie? Ook deze werd in de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dat betekent dat de Molensingel in Wouw definitief een 30 kilometer weg wordt. En er komen snelheidsbeperkende maatregelen op dit traject.

Lees ook: Driehonderd Wouwenaren eisen dat ‘racebaan’ Molensingel wordt aangepakt