Roosendaal

Roosendaal zoekt tijdelijke winteropvang voor Europese dak- en thuislozen

Het Burgemeester Coenenpark (foto: Christian Traets Fotografie).

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal onderzoekt of ze deze winter een tijdelijke opvanglocatie kan regelen voor mensen uit Midden- en Oost-Europa. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van Burgerbelangen Roosendaal. Die partij had vragen gesteld over de overlast in het Burgemeester Coenenpark in Roosendaal. Buurtbewoners zeggen dat ze het park liever niet meer bezoeken, omdat er dronken mensen zitten en omdat er ‘s nachts mensen overnachten.

Burgerbelangen Roosendaal had de gemeente gevraagd om meer controles in het Burgemeester Coenenpark. De gemeente zegt dat de politie en boa’s al vaker dan vroeger naar het park gaan voor controles. Ook is er deze maand extra verlichting aangebracht aan de zuidkant van het Burgemeester Coenenpark. En de gemeente overlegt met omwonenden over het plaatsen van informatieborden. Op die borden kunnen dan de gedragsregels uitgelegd worden voor bezoekers van het park.

Deze groep kan niet naar opvang Bergen op Zoom

Als de politie of boa’s meldingen krijgen over mensen die alcohol drinken of overnachten in het park, dan sturen ze die weg. Maar het probleem is, dat er voor deze dak- en thuislozen geen opvang is. “De personen in kwestie betreffen voornamelijk personen van Midden- en Oost-Europese afkomst. Deze personen kunnen helaas niet terecht bij de maatschappelijk opvang in Bergen op Zoom,” schrijven burgemeester en wethouders aan Burgerbelangen Roosendaal. De gemeente Roosendaal onderzoekt daarom of ze voor deze doelgroep een tijdelijke opvanglocatie kan vinden.

Volgens de gemeente valt het vaak niet mee om mensen te overtuigen naar een opvang te gaan. In september is er nog een actie geweest om dakloze mensen over te halen. Dat was een samenwerking van de gemeente, politie, verslavingszorg Novadic-Kentron, straathoekwerk en de Stichting Barka. Barka is een stichting die hulp biedt aan mensen van Midden- en Oost-Europese afkomst. “Dat heeft geresulteerd in enkele verwijzingen naar de stichting Barka,” aldus de gemeente Roosendaal.

Geen vertrouwen in hulpverlenende instanties

Burgerbelangen Roosendaal stelde voor om dagbesteding te regelen voor deze groep. Maar volgens de gemeente is dat geen oplossing. Want als ze mee zouden willen doen, dan kan dat nu ook al. “Voor degenen die ervoor open staan, zijn er diverse mogelijkheden om overdag deel te nemen aan activiteiten,” legt de gemeente uit. Maar er is een groep die dat soort hulp niet wil. Die mensen vertrouwen de hulpverlenende instanties niet. “Hierbij is een lange adem noodzakelijk, met als doel dat de zorg die nodig is ingezet kan worden op vrijwillige basis.”

Lees ook: Grote zorgen om overlast in Burgemeester Coenenpark in Roosendaal