Roosendaal

Roosendaalse Burgemeester wil einde aan regierol in dossier Gastelseweg

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

LONGREAD – Begin 2022 mag de gemeenteraad van Roosendaal zich uitspreken over een plan dat is opgesteld om de overlast in en om de Gastelseweg te beperken. Die wordt volgens een aantal buurtbewoners grotendeels veroorzaakt door bezoekers van de Poolse supermarkt. Burgemeester Han van Midden nam bijna een jaar geleden de regie in de kwestie. Hij legt uit wat het college voor ogen heeft met dit voorstel en doet een beroep op alle betrokkenen: Geef het een kans!

In het maatregelenplan, dat voor 27 januari op de agenda staat, is een bedrag opgenomen van 68.500 euro. Het is een schatting van wat er nodig is voor het realiseren van zaken als extra parkeerplaatsen, groen en bomen aanleggen of verplaatsen, snelheidbeperkende voorzieningen en zelfs een schadevergoeding voor een door vandalisme beschadigd dak van een bewoner. Voor een later te houden evaluatie door een onafhankelijke partij is 15.000 euro begroot.

Wellicht inefficiënt maar het kan niet anders

Burgemeester Van Midden zegt dat de bal nu bij de raad ligt. Dit pakket aan maatregelen is volgens het college nodig om de waslijst aan klachten zo veel mogelijk op te lossen. Hij wijst erop dat de zeven jaar durende kwestie bij elkaar nog veel meer heeft gekost, alleen al aan ambtelijke uren. De voorgestelde investering is in die zin ‘een schijntje’.

Op de vraag of al dat geld niet beter aan de ondernemer aangeboden had kunnen worden om een verhuis mogelijk te maken: “Dit is nou precies de reden waarom een overheid geen bedrijf is. Als ik een bedrijf had gerund was dit een hele eenvoudige beslissing geweest.” Een gemeente besturen werkt echter anders, legt Van Midden uit. “Zo simpel werkt het niet. Een overheid kan zich nooit laten dwingen door geluiden van inwoners om iets te doen dat die eigenlijk niet hoort te doen, namelijk een winkel verplaatsen. Wij gaan over bestemmingsplannen en dat is daar gecombineerd: ondernemen en wonen.” Een gemeente moet precedentwerking ook voorkomen. Het lijkt dus inefficiënt wellicht maar daar ontkom je als overheid soms niet aan, aldus de bestuurder.

Geen toezicht buiten

Blijkbaar heeft de ondernemer weleens overwogen om te verhuizen maar uiteindelijk besloot hij dat niet te doen. Pas als die daar zelf mee komt is het aan de gemeente er wat mee te doen. “Maar niet andersom”, klinkt het stellig.

Van Midden oogt wat teleurgesteld als hij verneemt dat de eigenaar van de supermarkt ondanks eerdere toezeggingen niet van plan is een gastheer of -vrouw aan te stellen die klanten aanspreekt op ongewenst gedrag buiten. Woordvoerder Richard Oomes liet enige dagen eerder namens de eigenaar van het bedrijf die beslissing weten aan de redactie. Van Midden reageert stellig, met de boodschap dat de ondernemer er verstandig aan doet om ook iets terug te geven voor alle inspanningen en investeringen van de gemeente. “Ik adviseer de gemeenteraad om alleen maar positief te besluiten als de ondernemer ook een duit in het zakje doet.”

Overlast helemaal wegnemen kan niet

Een grote zorg van het bewonerscomité betreft nog altijd de gedragingen van een deel van de klanten van de supermarkt. Ze zien in de voorgestelde maatregelen weinig aanpak terug aangaande openbaar drankgebruik, agressie en dergelijke. Ook zijn er grote twijfels of het opengestelde toilet van de winkel en bij het buurthuis, zo’n 300 meter verderop, het wildplassen tegengaan.

“Overlast is heel vervelend”, vindt ook de burgemeester. “Wij als gemeente moeten ons dat zeker aantrekken en er alles aan doen dit te voorkomen. Ik doe er mijn stinkende best voor.” Hij wil echter geen illusies wekken die niet waar te maken zijn en benoemt dat een zekere mate van overlast er nu eenmaal bij hoort als je in een stad woont. Het zou ook niet terecht en irreëel zijn alles te wijten aan de klanten van de betreffende winkel. Er is zelfs weleens een wildplassende postbezorger betrapt. Daarnaast worden veel klachten als te hard rijden en parkeerproblemen wel degelijk aangepakt. Er zou dus al heel veel opgelost moeten zijn als die nieuwe maatregelen in werking treden. “En dan hebben we een hele grote stap gezet volgens mij.” Er extra politie wegzetten of cameratoezicht installeren gaat niet, vertelt hij. Het is onderzocht maar er is te weinig aanleiding voor, dus er zou geen toestemming voor worden verleend door een politiechef en de officier van justitie.

Parkeerdruk

Volgens de gemeente is het aantal parkeerplaatsen dat extra gerealiseerd wordt binnen het plan voldoende. In ieder geval gezien het aantal overtredingen en incidenten met auto’s die op de weg stoppen en blijven staan. Het zijn nooit meer dan twee auto’s tegelijk. De kort-parkeerplaatsen moeten dit oplossen. En er komen meer nieuwe plekken bij waar ook langer geparkeerd mag worden. De evaluatie moet uit gaan wijzen of dit volstaat. Als de proefperiode ingaat zal er de eerste weken door toezichthouders actief gewaarschuwd en gewezen worden op de nieuwe regels. Daarna moet alles vooral zo natuurlijk mogelijk verlopen, om een goed beeld te krijgen van of het werkt.

Klaar met het gemopper

Van Midden kan niet zo veel met het het gemopper van bewoners en een ondernemer over de nieuwe parkeerplekken. Zij vinden het raar dat de Poolse supermarkt zo geholpen wordt en hebben de indruk dat de extra plaatsen alleen voor de klanten van dit bedrijf zijn. “Dit is nou juist wat hier al zeven jaar misgaat”, klinkt het verbolgen. “Deze ondernemer praat alleen maar vanuit zijn eigen belang en daar ben ik echt een beetje klaar mee.” Hij wijst op het feit dat de betreffende tapijtenwinkel een verzinkbare paal bij diens uitrit krijgt, waar een kostenpost van 10.000 euro mee gemoeid is. “Geen andere ondernemer in Roosendaal krijgt dat, deze wel. Omdat er af en toe, eens in de twee maanden, iemand op z’n inrit staat. Ik vind het echt stuitend dat ie zich zo uit.”

Er mag geen misverstand over bestaan: “De plaatsen die wij creëren zijn niet voor de supermarkt, dat wil ik expliciet zeggen. Ze zijn bedoeld voor alle ondernemers en voor iedereen daar in de straat.” Dat de twee plekken voor kort-parkeren bij de supermarkt komen is logisch, vindt de bestuurder. Daar komen mensen voor een snelle boodschap. Bij de andere bedrijven duren bezoeken vaak langer. Het valt hem tegen dat het gevoel van onvrede nog zo groot is bij een aantal mensen in de betreffende buurt. “Ik mag hopen dat ze minder verongelijkt zijn over de behandeling door de gemeente. Als dat niet zo is geeft dat maar eens en te meer aan waar de echte problemen zitten. In ieder geval niet bij de gemeente.”

Dure kloof

Op de vraag of de kloof tussen de ontevreden bewoners en gemeente nog te dichten valt: “Een aantal van hen wil maar één ding en dat is die winkel weg. Maar ten eerste gaan ze er niet over en ten tweede; het kan niet. Die ondernemer kan daar blijven zitten zolang ie dat wil.” Van Midden benoemt nogmaals hoeveel tijd er al gestoken is in het behandelen van alle vragen en klachten, alsmede de kosten die de Roosendaalse belastingbetaler daarvoor mag ophoesten. “Het is ergens ook een keer goed geweest, vind je niet?”

Terug naar de wethouder

Begin 2021 kreeg de burgemeester de dringende vraag van de raad om zich persoonlijk te gaan ontfermen over de coördinatie in deze complexe kwestie. Dat is vrij ongebruikelijk, vertelt hij, en behoorlijk tijdrovend naast alle andere dossiers die tot zijn vaste verantwoordelijkheden behoren. Hij wil dat, wanneer de raad akkoord gaat met het maatregelenplan, de verdere uitwerking en opvolging weer bij de betreffende wethouders komen te liggen. “Een burgemeester gaat helemaal niet over beleidsportefeuilles. Daar is een reden voor. Daar zitten allerlei dingen in waar een burgemeester helemaal niet voor verantwoordelijk moet willen zijn. Wethouders, die gaan over de uitvoer van beleid.”

De bestuurder legt uit waarom hij die uitzondering wel maakte in deze: “Ik vind het voor Roosendaal en voor de inwoners van de Gastelseweg van belang dat ze krijgen waar ze recht op hebben, namelijk een fatsoenlijke behandeling.” Daarom is, zo vervolgt hij, elke vraag beantwoord en elk dossier bekeken. “Alles, waaronder zeshonderd e-mails!” Ook het hiervoor ingestelde speciale kernteam moet straks ophouden te bestaan. Terug naar de reguliere gemeentelijke processen en dus de motie als afgehandeld beschouwen, is de oproep aan de gemeenteraad.

Normeringen en beperkingen

Als laatste is er nog een lopende kwestie aangaande de grootte van het pand waar de supermarkt nu gevestigd is. Het totale aantal vierkante meters is toegenomen toen er een stuk magazijnruimte aan werd toegevoegd en daarom zouden er nieuwe normeringen gelden, bijvoorbeeld betreffende het minimale aantal verplichte parkeerplaatsen. Volgens Van Midden zijn de bestemming en de op dat moment geldende normen niet gewijzigd. Zo lang de ondernemer geen verbouwingen uitvoert blijven die normeringen hetzelfde. Precies daarom zijn een vergunning voor een aangepaste gevel en de uitbouw van een koelunit geweigerd.

Er komt waarschijnlijk vanzelf een moment waarop de ondernemer aan gaat lopen tegen capaciteitsproblemen. Het aantal arbeidsmigranten in de regio neemt gestaag toe, daarmee dus ook de doelgroep van deze supermarkt. Van Midden: “Dat is zijn probleem. Hij kan daar goede zaken doen, mits ie natuurlijk zorgt voor zijn omgeving.” Daarmee doelt de bestuurder op meer dan alleen geldende technische eisen. De dialoog met de omgeving is net zo belangrijk; “Ik heb oprecht ervaren dat dat zo is, dat ie geen dubbele agenda’s heeft of wat dan ook.”

Kosten toezicht niet redelijk

De mededeling van de zaakwaarnemer van de bedrijfseigenaar, eerder deze week, was echter duidelijk. De ondernemer gaat geen personeel aanstellen om buiten de boel in de gaten te houden, vertelde woordvoerder Richard Oomes; “Hij heeft zijn personeel goed geïnstrueerd. Als zij handelingen zien, of gedragingen zien of wat dat ook, wat niet passend is dan worden daar mensen op aangesproken.” Volgens de woordvoerder heeft eigenaar echter ook gezegd: “Ik kan niet een beveiligingsfunctionaris aanstellen die zeg maar op straat gaat staan om alle bezoekers en klanten in de gaten te houden. Dat is niet te betalen.” Het moet wel redelijk blijven, aldus Oomes namens zijn cliënt. Die reactie verbaast de burgemeester hogelijk, gezien de eerdere afspraken. Hij wijst er nogmaals op dat het hem verstandig lijkt dat de gemeenteraad dit goed in het achterhoofd houdt.

Geven en nemen

De burgervader sluit het gesprek af met de conclusie dat er veel te veel is gebeurd in dit dossier. “De hele manier waarop bewoners zich roeren, daarbij denk ik: Jongens, moet dat nou? Ik zou het echt heel fijn vinden als mensen wat minder gefocust zijn op die winkel en wat meer op de leuke kanten van het leven. Als ik de hele dag naar buiten ga kijken, dan zie ik ook alleen maar overlast. Met elkaar samenleven in een landje als dit is ontzettend complex.”

Het is geven en nemen, vindt hij. “Een beetje meer respect naar elkaar, dat is mijn enige oproep. En heb wat vertrouwen in de overheid. We zijn er hier echt niet op uit om het mensen moeilijk te maken. Ik zit hier met een bepaalde missie en energie, gericht op een betere samenleving creëren. En soms kun je niet de oplossing creëren die in de ogen van een aantal mensen het beste is. Dat is wat ik noem die inefficiënte overheid. Je moet soms bewust inefficiënt zijn. So be it.”

Meer lezen over dossier ‘Overlast Gastelseweg Roosendaal’ doe je hier.