Roosendaal

Roosendaalse Lijst loopt weg bij vergadering over dossier Gastelseweg

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Tijdens een commissievergadering besprak de gemeenteraad het advies dat de gemeente heeft opgesteld om de overlast rond de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg aan te pakken. Het kon op weinig bijval rekenen. Maar liefst negen partijen wilden inspreken. Last minute werd dat er één minder. De Roosendaalse Lijst verliet de vergadering tijdens de behandeling van het advies.

Kort na het vertrek uit de vergadering stelde de Roosendaalse Lijst een verklaring beschikbaar:

In onze ogen kon om meerdere redenen het betreffende debat in de commissie niet open, transparant en met respect voor de inwoner gevoerd worden. We kunnen over de exacte redenen waarom wij ons hiertoe genoodzaakt voelden helaas geen mededeling doen. Voor meer informatie over dit dossier en het lopende proces verwijzen we door naar de Burgemeester die dossierhouder is op dit onderwerp.

Een woordvoerder van de gemeente heeft inmiddels laten weten dat burgemeester Van Midden hier niet verder op ingaat. De partij zelf geeft aan het hier voorlopig bij te willen laten. Op onze vraag of en hoe ze dit dossier wel verder oppakken kregen we geen antwoord.

Veel commentaar

Naast de verwijten dat het debat niet transparant verloopt, hadden ook andere fracties het nodige commentaar op de wijze waarop wordt omgegaan met dit bijna tien jaar oude hoofdpijndossier. Veel sprekers haalden de honderden e-mails aan die ze al jaren ontvangen van omwonenden van de supermarkt. Berichten met een oneindige stroom aan foto’s en verhalen, met tegen gevels en in tuinen plassende klanten bijvoorbeeld. Maar ook over bedreigingen, herrie, gevaarlijke situaties, et cetera. VLP’er Wilbert Brouwers zei er dit over: “Het is makkelijk een mening te hebben als je er zelf niet woont.”

Locatie niet geschikt

Namens de PvdA sprak Björn Rommens verbazing uit over het feit dat de betreffende winkel hier überhaupt ooit kon komen. De locatie is er absoluut niet voor geschikt. Hij haalde tevens het verdriet aan dat geregeld gepaard gaat met de situatie en stelde expliciet dat het huidige advies niet volstaat. Nicole Roeken van het CDA deed er nog een schepje bovenop en zat zich zichtbaar op te winden. De huidige maatregelen lossen niets op. “Er wonen hier ménsen”, zei ze. “Zij hebben hier niet om gevraagd.”

Voorkomen voor de toekomst

VVD’er Menno Nefs viel maar meteen met de deur in huis. Het huidige plan is niet voldoende. Er moet een oplossing komen en zijn fractie wil tevens dat er wordt nagedacht over hoe je dit soort problemen voortaan, ook elders, voorkomt. Zijn GroenLinks collega Christian Villée wilde wel graag de nuancering benoemd zien dat niet alle bezoekers van de winkel voor overlast zorgen. Hij zei te betreuren dat de met belastinggeld gefinancierde maatregelen zo weinig hebben gebracht.

Verhuizen

Corrie van Leerzem (FVD) sprak van een ‘verhaal zonder einde’ en gaf aan weinig heil te zien in aanvullende maatregelen. Het lukt al niet het daar geldende alcoholverbod te handhaven. Haar suggestie: Verhuis de supermarkt! D66’er Bajer Taher stelde dat de gemeente veel te positief doet over de resultaten van het huidige maatregelenplan. Als de feitelijke situatie wordt ontkent, is verbeteren ook lastig. Hij kreeg bijval van Selda Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. Die somde op wat er al aan boetes, controles en maatregelen is ingezet, zonder al te veel verandering.

Van Midden snapt de frustraties

Burgemeester Han van Midden kreeg daarna gelegenheid te reageren. Hij vertelde dat het dossier de gemeente momenteel twee fte’s kost aan uren. Er zijn volgens hem wel degelijk wat resultaten behaald maar die worden vanwege de beleving in de buurt niet echt opgemerkt. De bestuurder snapt de frustraties van de raad én die van de buurt. Binnen de huidige mogelijkheden is er volgens hem alles aan gedaan dit op te lossen. Wat hem betreft is de raad nu weer aan zet. Op 21 december komen een aantal fracties met een voorstel. Van Midden denkt graag met ze mee, gaf hij aan.

Buurt blij met steun

Namens het Buurtcomité Gastelseweg laat Bianca Ruitenberg weten dat men er blij is met de uitkomst van de commissievergadering. “We voelden ons ontzettend gehoord. Dat hadden we niet durven hopen.” Het geeft de buurt weer wat vertrouwen in de toekomst én in de politiek, meldt ze. “Nu hopen dat het goed afloopt. Ook voor de ondernemer van de supermarkt. We hebben niks tegen hem persoonlijk.”