Roosendaal

Roosendaalse Lijst: Waar blijven extra plekken voor woonwagens?   

Woonwagenplekken in Roosendaal

Herbert Kats Herbert Kats

Raadsvragen, protestacties: ze hebben tot nog toe niet geleid tot de beloofde extra plekken voor woonwagenbewoners in Roosendaal. “Wat is de huidige stand van zaken rondom het realiseren van nieuwe plekken voor woonwagens en waarom blijft het al geruime tijd stil op dit gebied?”, wil de Roosendaalse Lijst weten.

De raadsleden René van Broekhoven en André Verstijlen zetten de kwestie opnieuw op de agenda. Ze wijzen op toezeggingen die al uit de vorige ambtsperiode van de raad dateren. Concrete vraag was om actief werk te maken van 6 tot 7 extra plaatsen.

‘Snel’

“Naar ons begrip is door het vorige college een woonwagenbeleid gemaakt, zijn de concept bestemmingsplannen gereed en is er overleg geweest met betrokkenen. Hierdoor konden er ‘snel’ 6 tot 7 nieuwe plaatsen worden gerealiseerd. Tot op heden blijft het echter stil vanuit het huidige college op dit gebied”, aldus de raadsleden.

Wachtlijst

Van Broekhoven en Verstijlen willen een toelichting van het zittende gemeentebestuur en een actueel beeld van de situatie. “Hoe groot is de wachtlijst op dit moment en wat zijn de vervolgstappen om in de toekomst meerdere plekken te realiseren?”

Lees ook: 13 extra woonwagens in Roosendaal: ‘Het strijden heeft wat opgeleverd’