Roosendaal

Roosendaalse raad komt met eigen plannen voor overlast Gastelseweg

Foto's van de bewoners illustreren de overlast die de afgelopen maanden alleen maar zou zijn toegenomen.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Wie de vele meldingen van een aantal bewoners van de Gastelseweg onder ogen krijgt, kan bijna niet anders dan concluderen dat de overlast alleen maar is toegenomen. Bezoekers van de Poolse supermarkt hebben de afgelopen maanden weer voor een hoop hinder en onveiligheid gezorgd. De gemeente heeft de problemen niet opgelost gekregen. Binnenkort is de raad aan zet.

Vele tientallen mails werden er de afgelopen maanden verstuurd, met meldingen, beschrijvingen en heel veel foto’s. De hier vertoonde collage is er slechts een fractie van maar geeft wel een beeld van wat er speelt. De foto’s van op straat drinkende mensen die voorgevels en tuinen gebruiken als hangplek en tegen gevels en heggen plassen zijn het meest beeldend. De beledigingen en bedreigingen die passanten en bewoners naar het hoofd krijgen zijn wat lastiger vast te leggen.

En het blijft niet bij deze misdragingen. Auto’s die her en der parkeren zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties op en langs de drukke weg. Geregeld liggen er glas, blikjes en ander afval op straat. Privéterreinen worden betreden. De totale lijst aan klachten is nog veel langer.

Weinig effect

De gemeente Roosendaal stelde naar aanleiding van alle commotie een maatregelenplan in en koppelde er meerdere meetmomenten aan. Samengevat zou dat vooral voor een verlichting van de verkeersproblematiek gezorgd moeten hebben, al ervaren de leden van het protesterende buurtcomité dat niet zo. Er werden afspraken gemaakt met de bedrijfsleider van de winkel en er zou meer gemeentelijke controle in de vorm van boa’s komen. Van beide kwam maar matig iets terecht, vindt het comité. Ze onderstrepen dat met heel veel foto’s en uiteenzettingen in e-mails richting de politiek, ambtenaren en het college.

Veel raadsleden vinden dat het anders moet

Een behoorlijk aantal raadsleden, met als kartrekkers Wilbert Brouwers (VLP) en Björn Rommens (PvdA), heeft inmiddels de conclusie getrokken dat het huidige maatregelenplan niet volstaat. Op 16 november wordt in een commissievergadering over de aanpak gesproken. De gemeente heeft dan geen nieuwe plannen paraat, heeft een woordvoerder laten weten. Het is aan de gemeenteraad om zich uit te spreken.

Teleurgesteld

Andy Knobel, woordvoerder van het bewonerscomité, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Van de gemeente verwacht zijn comité heel weinig meer, maar ook uit politieke hoek is het stil geweest de laatste tijd. Hij moest zelfs via onze redactie vernemen dat de 16e over de aanpak gesproken wordt.

Bij navraag blijkt dat het wel alle aandacht heeft van de raad, laten Wilbert Brouwers en Björn Rommens weten. Verder houden ze hun kruit echter nog even droog. VLP’er Brouwers wil er helemaal niets over kwijt. Björn meldt alleen dat er achter de schermen druk wordt gewerkt aan voorstellen, waarbij tevens aandacht is voor de financiering van die ideeën. Het plan is wel om nog vóór die commissievergadering de buurt te betrekken in de voorstellen die men wil gaan doen.