Roosendaal

Roosendalers krijgen containers voor PBD

Inzamelen PBD afval in oranje zakken in Roosendaal

De oranje zakken verdwijnen uit het straatbeeld van Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Volgend jaar stopt de gemeente Roosendaal met het inzamelen van het Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) in de bekende oranje zakken. Inwoners kunnen vanaf dan kiezen voor een mini-container van tweehonderveertig liter. Die container wordt eens per twee weken geleegd. Wie geen container wil kan de zakken blijven gebruiken. Zij moeten deze dan zelf aanbieden bij een inzamelcontainer. De wijziging is bedoeld om een eind te maken aan overlast van de oranje zakken in het straatbeeld en het terugdringen van het bijkomende zwerfafval.

Donderdag stemde de raad in met dit voorstel van wethouder Klaar Koenraad. De week ervoor leverde het onderwerp in de commissievergadering nog wel wat discussie op. CDA-raadslid Pieter Smits vroeg zich af of inwoners dit zien zitten. In ‘zijn’ dorp Wouw werd eerder door de Dorpsraad een enquête gehouden waaraan ruim zevenhonderd mensen meededen. Het resultaat liet zien dat iets meer dan de helft van hen het inzamelen willen laten zoals het nu is. Bijna een derde wil een aparte kliko. Nog geen twintig procent van de inwoners voelt er iets voor om de zakken naar de ondergrondse inzamelpunten te brengen.

Meerderheid Wouw wil geen kliko voor PBD

Uit de enquête bleek ook dat de coördinator Wouw Schoon geen problemen ondervindt als het gaat om zwerfafval. Ook in het dorpenoverleg zijn daarover geen negatieve geluiden gehoord. Smits vroeg de wethouder dan ook waarom ze voorstelt het nieuwe beleid voor de hele gemeente te laten gelden. Koenraad antwoordde dat het anders voor inwoners juist onduidelijk is. “Dan weet niemand meer wat waar geldt. Dat het in Wouw op de huidige manier zo goed gaat komt ook door de inspanning van de schooncoach, voegt de wethouder eraan toe. “Dat is in andere wijken niet mogelijk.”

Ook Peter Raijmaekers, Roosendaalse Lijst, zet namens zijn partij vraagtekens bij het raadsvoorstel. Hij is blij dat het beeld van zwerfafval zal verminderen. Maar hij voorziet wel dat mensen oranje zakken bij anderen in de bak gooien als deze aan straat staan. Zijn fractie is ook bang dat het illegaal dumpen van PBD-afval toeneemt als dit beleid ingaat. “Zeker als er te weinig ondergrondse containers zijn bij hoogbouw”, aldus Raijmaekers. Koenraad deelt die angsten niet. “Wat is erop tegen dat iemand een zak in een bak gooit waarin nog ruimte is?” Het inzamelen gebeurt kosteloos dus volgens de wethouder doe je daar niemand kwaad mee. Op de vraag van Raijmaekers wat er gebeurt met de kroonringen antwoordt ze dat de gemeente deze allemaal verwijdert.

Slepen met PBD-zakken

“Wij zijn blij met deze ontwikkeling met name door de aangeboden keuzemogelijkheid”, zegt VVD-raadslid Anneke Eijck. Maar ook haar partij maakt zich zorgen over het aantal ondergrondse containers. “Zijn er genoeg?”, vraagt ze. Om er aan toe te voegen “en moeten mensen ver slepen met zakken?” Ook deze zorgen neemt de wethouder weg. “Er zijn zeker genoeg containers. Er is er vrijwel altijd wel één in de buurt. En bovendien weegt het PBD-afval geen fluit dus de zakken zijn gemakkelijk mee te nemen”, aldus Koenraad.

Eijck vindt het belangrijk dat er een goed overzichtskaartje is, zodat mensen weten waar ze naar toe moeten met hun zakken als ze niet voor een container kunnen of willen kiezen. Wethouder Koenraad verwijst vervolgens naar een pagina op de website van Saver. Hier zie je per soort afval op basis van je eigen adresgegevens welk inzamelpunt het dichtst bij jouw locatie is.

Tekst gaat verder onder de foto

Overzicht inzamelpunten voor jouw adres. Bron: Saver
Overzicht inzamelpunten voor jouw adres. Bron: Saver

De VLP vindt de kostenverhoging (iets meer dan drie euro, red.), voor de inwoners van de gemeente Roosendaal jammer maar staat ondanks dat positief tegenover het voorstel. Alex Raggers merkt op dat daardoor beter kan worden gecontroleerd op inhoud. Via de bakken kan die inhoud worden herleid naar de eigenaar. “Mijn partij vindt dat een goede zaak”, aldus Raggers. Hij vraagt zich wel af waarom mensen alleen kunnen kiezen voor een grote bak. “Misschien kiezen mensen alleen voor een bak als ze een klein exemplaar kunnen kiezen”, denkt Raggers. Dat heeft volgens de wethouder te maken met het feit dat kleine bakken gemakkelijk kunnen omwaaien. Op de vraag van de VLP of de bakken herbruikbaar zijn als de gemeente overgaat tot nascheiding antwoordt de wethouder bevestigend. Link naar mijn artikel

De wethouder verzekert de raadsleden ervan dat de invoering van het raadsvoorstel gepaard gaat met goede voorlichting en zorgvuldige communicatie naar alle inwoners. Vervolgens stemmen alle partijen in met het raadsvoorstel. Dat betekent dat in het eerste kwartaal van 2025 de mini-container voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) zijn intrede doet in het straatbeeld van de gemeente Roosendaal.