Bergen op Zoom

SAMEN0164 wil liever geld voor herstel kademuren dan voor opknappen pleinen

Thaliaplein in Bergen op Zoom (foto: Google Maps)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

SAMEN0164 wil geen geld verspillen aan het opknappen van het Thaliaplein en het Paradeplein in Bergen op Zoom. De partij heeft gehoord dat de gemeente de pleinen gaat herinrichten en wil weten of dat klopt. Ze stelt er schriftelijke vragen over aan burgemeester en wethouders. SAMEN0164 zou het geld namelijk liever uitgeven aan andere renovaties, zoals het opknappen van de kademuren op de oude haven. Volgens de partij hebben het Thalia- en Paradeplein genoeg aan klein onderhoud.

SAMEN0164 heeft het idee dat de gemeente Bergen op Zoom al plannen aan het maken is, zonder daar omwonenden en ondernemers bij te betrekken. De partij wil weten of de geruchten waar zijn. Raadslid Reinoud Krijnen en burgerlid Ronald van Oosterhout wijzen op de slechte staat van onderhoud op de pleinen. “Ons bereikte eerder de informatie dat de twee boombakken op het plein zijn verpieterd, omdat de fontein en waterloop naar deze bakken was uitgezet,” schrijven ze aan burgemeester en wethouders.

Liever onderhoud dan sloop en herinrichting

Krijnen en Van Oosterhout willen weten waarom het water is stilgezet en hoe de bomen nu worden onderhouden. “Het blijkt dat dit systeem nog intact is en slechts klein onderhoud nodig heeft.” Ze willen de kosten voor het opknappen van de waterloop vergelijken met de kosten voor de sloop met een herinrichting van de pleinen. “SAMEN0164 vreest dat de gemeente risico loopt onnodig geld te verspillen, omdat mogelijke herinrichting geen prioriteit heeft binnen de gemeentelijke opgaves,” schrijven ze. “Denk bijvoorbeeld aan de kademuren oude haven.”

SAMEN0164 vraagt of de gemeente Bergen op Zoom wil wachten met het herinrichten van het Thalia- en Paradeplein. Krijnen en Van Oosterhout willen dat eerst het visiedocument Binnenstad wordt vastgesteld. Daarna kan de gemeente dan gaan praten met belanghebbenden om te zien of de pleinen aangepast moeten worden.

Lees ook: Geen ‘hangjongeren’ meer op trap kiosk Thaliaplein Lees ook: Bergs Indiëmonument van Rozenoord naar Thaliaplein