West-Brabant

Stadlander lijkt het niet zo nauw te nemen met privacy huurder

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er zijn heel wat klanten van woningcorporaties die aanlopen tegen niet opgeloste problemen in en om hun huis. Wat Yassine Aït-Lamine overkomt is echter wel uniek te noemen, maar allesbehalve benijdenswaardig. De aanhoudende vochtproblemen in zijn van Stadlander gehuurde huis worden niet opgelost, hij wordt beschuldigd van allerlei misdragingen en inmiddels is ook nog eens gebleken dat een medewerker van de corporatie met zijn buren over hem praat.

De vochtproblemen en muizenoverlast in de Halsterse woning die Yassine huurt zijn niet nieuw. Al zo’n acht jaar probeert hij Stadlander en de verschillende reparateurs die ze steeds sturen met een echte oplossing te laten komen. Hij heeft zelf geregeld last van zijn luchtwegen als hij thuis is en dat gaat over als hij buiten of elders binnen is. Daarnaast maakt hij zich zorgen om de gezondheid van zijn kind. Redenen genoeg om geregeld bij Stadlander aan de bel te trekken.

Beschuldigingen niet concreet

Yassine geeft toe dat hij veel belt en mailt met de woningcorporatie. En hij is ook mans genoeg om toe te geven dat daar mogelijk best eens wat ergernis en frustratie in heeft doorgeklonken. Daar hebben ze bij Stadlander ook best begrip voor, vertelde een medewerker onlangs nog. Het wordt wel anders als iemand ervoor zorgt dat medewerkers zich bedreigd voelen, werd daarbij eveneens uitgelegd. Daar wordt deze Halsterse huurder ook van beschuldigd maar wanneer hij vraagt naar concrete voorbeelden weigert Stadlander die te geven.

Verklaring annex bekentenis

Recent ontving Yassine een door de corporatie opgestelde verklaring. Die moet hij ondertekenen, om daarmee toe te geven dat hij over de schreef ging en aan te geven dat niet meer te doen. Tekent hij niet dan worden er geen diensten meer verleend, zo dreigt de verhuurder. Volgens hem is er echter iets anders aan de hand. Hij wordt als te kritisch en assertief gezien en dat vindt men vervelend. Medewerkers voelen zich blijkbaar al bedreigd als een huurder voor zichzelf opkomt, zegt hij. We legden de kwestie voor aan advocaat Amanda de Waal. Zij ontraadt ten stelligste verklaringen als dit te ondertekenen. Yassine is het dan ook niet van plan en beraadt zich nu op juridische stappen.

Informatie met buren besproken

Daarmee is het verhaal echter niet af. Onlangs bevond de Halsternaar zich aan de voorzijde van zijn huis en daar hoorde hij een gesprek tussen twee buren. Later bleek dat de camera in zijn moderne voordeurbel dit had vastgelegd. Dat onderonsje ging grotendeels over hem en daarin werd informatie besproken die hij niet met anderen had gedeeld. Een buurvrouw noemde zelfs tot twee keer toe de naam van de gebiedsbeheerder van Stadlander die haar dit had verteld. De relatie met die buren stond toch al behoorlijk onder spanning en is hiermee alleen maar verslechterd. Daarnaast is dit een schending van zijn privacy, die hem behoorlijk dwars zit.

Afgedaan als ‘roddels’

Stadlander wil niet bevestigen dat de betreffende medewerker zijn boekje te buiten ging. Een woordvoerder steekt het op “eigen waarheid of roddels in gesprekken tussen buurvrouwen.” Zij zouden dit zelf hebben bedacht.

Een poging om na aanhoudende conflicten de rust in de buurt terug te laten keren, bijvoorbeeld door een contactverbod, ziet de corporatie niet zitten. Na zo’n incident de hand in eigen boezem steken ook niet. De verklaring moet nog steeds getekend worden, wil Yassine weer service krijgen. Ondertussen dient hij wel de volledige huur te blijven betalen, waarin ook dienstverlening is opgenomen die hem niet wordt geleverd.

Lees ook: Hoe Stadlander zich wapent tegen agressief gedrag van huurders