Tholen

Stadlander verduurzaamt woningbestand Tholen: renovatie en sloop voor 960 huurwoningen

Directeur Marc van der Steen, van Stadlander (links) en wethouder Peter Hoek poseren met het ondertekende bord voor het gemeentehuis.

Han Verbeem Han Verbeem

Woningcorporatie Stadlander gaat tot 2035 in totaal 960 van de 2400 huurwoningen in de gemeente Tholen verduurzamen, en trekt daarvoor in totaal 250 miljoen euro uit. Daarmee verwacht de corporatie jaarlijks één miljoen kuub aan aardgas te kunnen besparen. Dat heeft directeur Marc van der Steen van de corporatie vrijdag bekendgemaakt.

Hoewel de meeste woningen worden opgeknapt, gaat deel van de woningen tegen de vlakte omdat renovatie niet haalbaar is. Om hoeveel woningen dat gaat en waar deze staan, wil Van der Steen nog niet zeggen. De betreffende huurders krijgen daarover in de loop van dit jaar nader bericht.

Energielabel

De 960 woningen zijn verdeeld over Tholen-stad (389). Sint Maartensdijk (219), Sint Annaland (94), Oud-Vossemeer (90), Poortvliet (68), Scherpenisse (49), Stavenisse (40) en Sint Philipland (11). Deze woningen hebben energielabel E of meer. “Woningen met een EFG-label maken in ieder geval onderdeel uit van deze aanpak; soms ook betere labels.” Gemiddeld hebben de Stadlander-woningen op Tholen energielabel C. “Met deze aanpak tot en met 2035 gaat dat naar label A en B.” Eind 2028 moet het EFG-label op orde zijn, benadruk de directeur van Stadlander. Maar de renovatie en vervangende nieuwbouw gaat wat Stadlander betreft nog een stap verder, en Van der Steen wil ook investeren in de leefbaarheid van de wijken. Huizen die gesloopt worden komen niet altijd op dezelfde plaats terug, maar Van der Steen belooft zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de huurders. “We bieden maatwerk, en als mensen écht op hun oude stek willen terugkeren dan doen we daar moeite voor.” Na 2035 volgt de verduurzaming van de overige woningen.

Geen huurverhoging

De huurders van een renovatiewoning kunnen overdag terecht in een tijdelijke woning, in veel gevallen zal een tussentijdse verhuizing niet nodig zijn – merkt Van der Steen op. Wel moeten de bewoners rekening houden met “stevige overlast” tijdens de werkzaamheden. Volgens de afspraken met de woondeal, die corporaties en gemeenten vorig jaar met de Rijksoverheid hebben gesloten, worden woningverbeteringen niet doorberekend in de huur. Voor vervangende nieuwbouw geldt dat niet; dan wordt een ‘conforme huurprijs’ berekend. Daarmee zullen sommige bewoners rekening moeten houden dat ze in een andere wijk komen én een hogere huur betalen.

Geëmotioneerd

Recentelijk hield Stadlander informatiebijeenkomsten voor bewoners van huurwoningen, onder meer in Sint Annaland, maar daarbij was de pers niet welkom.  Volgens Van der Steen ging het er soms geëmotioneerd aan toe. “We willen dat onze huurders, zonder aanwezigheid van media, hun gevoelens kunnen delen met Stadlander.” Volgens een vertegenwoordiger van een huurdersbelangenvereniging, die wél aanwezig was, kregen bewoners van Stadlandermedewerkers het advies om af te zien van tijdelijke verhuizingen. Van der Steen wil daar niet op ingaan.  “Daar was ik zelf ook niet bij, maar als een huurder twee keer wil verhuizen, dan mag hij natuurlijk twee keer verhuizen. Ik kan me voorstellen dat twee keer je spullen verhuizen wel wat met een mens doet. Bezint eer ge begint.” Stadlander stuurt volgens hem niet op het niet terugkeren. “We investeren juist ook in de leefbaarheid van de wijken: het bewaren van het DNA van de kernen van Tholen. Vanuit een sociaal plan gaan we het gesprek aan met huurders.” Voor huurders zou dit “bij uitstek hét moment zijn om na te denken over de eigen woonsituatie en woonwensen in de toekomst.”

Ook particulieren

Niet alleen huurders maar ook particuliere woningeigenaren moeten hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van het Thoolse woningbestand – zegt wethouder Peter Hoek. De gemeente wil hen daarbij ondersteunen, zowel in de regelgeving als met informatie. “Onlangs hielden we nog een energiemarktje in de hal van het gemeentehuis, die is heel goed bezocht”, merkt Hoek op.  En bij de wijkvernieuwing en bouw van nieuwe huizen wil de gemeente de straten ook klimaatbestendig maken, met meer groen en ruimte voor wateropvang. De wethouder ondertekende vrijdagmorgen een symbolische overeenkomst met de corporatiedirecteur.

Dit is een bericht ism Omroep Zeeland.