Bergen op Zoom

Sterck baalt van negatief krantenartikel én van houding Bergse raad

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Kees van Male, voorzitter van de Bergse Ondernemersvereniging Sterck, is kwaad. Op de gazet van Antwerpen, vanwege een uitgebreid artikel dat op acht februari verscheen en een zeer negatief beeld schetst van de Bergse binnenstad. Deze klap kwam nog eens bovenop de teleurstelling die er al was omdat de politiek de ondernemers van het centrum ook in de kou laat staan, volgens de bestuurder.

Wie het artikel van de Gazet van Antwerpen (betaalmuur) leest krijgt een zeer droevig beeld van de stand van zaken in het Bergse stadshart. Lege straten, lege panden, wegblijvende bezoekers… Zelfs de term ‘spookstadje’ valt. Er komen een aantal ondernemers aan het woord, waarvan de ene positiever is gestemd dan de ander. Een van de geïnterviewden geeft onder meer De Zeeland op als reden voor de leegloop van het centrum. Sterck-voorzitter Van Male kan daar weinig mee: “Je gaat niet winkelen in De Zeeland, alleen maar boodschappen doen. Dat is iets anders.”

Ook het verwijt van de ondernemer dat belangenbehartigers als de ondernemersvereniging de kop in het zand zouden steken, doet hem pijn. “Ik ga er dan ook zeker eens een praatje maken binnenkort. Wil graag weten waar dit vandaan komt.” Hij is blij dat andere ondernemers in het stuk positiever spreken. Over kansen, goede omzetten en zicht op een betere toekomst.

Uniek verzoek

Over een betere toekomst gesproken: een paar dagen voor het verschijnen van het dramatische artikel kreeg de griffie van de gemeente een bijzonder mailtje. Volgens Kees gaat het zelfs om een unicum. Sterck heeft de gemeente gevraagd om op korte termijn de situatie in de binnenstad, en vooral de aanpak ervan, opnieuw op de politieke agenda te zetten. Hij is uiterst teleurgesteld dat de vorig jaar geïntroduceerde Visie Binnenstad nog zo weinig heeft opgeleverd en verwijt vooral de raad een lakse houding. “Er is nooit een echt plan gekomen. Toen ik daar de fracties op aansprak kreeg ik alleen maar schaapachtige blikken, er werd niet één vraag gesteld.”

Als het voor de bouwkoten kan…

En nu heeft het bestuur van de ondernemersvereniging dus zelf het initiatief maar genomen. Het moet zo snel mogelijk worden besproken en concreet worden, stelt Kees. En daar verwacht hij budget voor. “Ik heb het eerder al gezegd richting de raad en het college: dit gaat geld kosten.” Hij verwacht ook dat dat er komt. “Als het lukt om vier-en-half miljoen vrij te maken voor de bouwclubs, moet er toch ook geld zijn voor een levendige binnenstad?”

‘Jammer van al die positieve energie’

Niet alleen de stadsbestuurders kunnen rekenen op een gedreven voorzitter die het opneemt voor ‘zijn’ stad. Ook de Gazet van Antwerpen kan nog wat tegemoet zien. “Ik ga de redactie zeker aanspreken op dit stuk. Dit zou je over veel meer steden kunnen schrijven, ook in België. Misschien moeten we maar eens met een journalist en fotograaf de treurige delen van Antwerpen bezoeken…”

Dat laatste is ie niet serieus van plan, maar het illustreert de frustratie. “Er steken zó veel mensen tijd en energie in het beter en mooier maken van onze binnenstad. Dan doet het pijn als zo’n artikel verschijnt. Zeker omdat we juist uit de regio Antwerpen veel bezoekers naar hier proberen te halen.”