Bergen op Zoom

Sterck blij met gemeentebijdrage van 40.000 per jaar, moet wel komende stemronde aanpassen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Op donderdag 20 oktober heeft de gemeenteraad ja gezegd tegen een jaarlijkse bijdrage van 40.000 euro aan ondernemersvereniging Sterck. Mits er voldoende binnenstadbedrijven voor stemmen in de enquêteronde die nu van start gaat. Wel moet, vanwege het protest van één ondernemer, de procedure worden aangepast.

Grote vreugde bij Sterck, meldt voorzitter Kees van Male. De gehele raad heeft ingestemd met het plan om de ondernemersvereniging een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage te geven van 40.000 euro. “Dit is nagenoeg een unicum met een gemeenteraad die verdeeld is over 15 fracties, maar onderstreept nogmaals heel duidelijk dat deze raad het grote belang inziet van een binnenstad die verenigd is en samenwerkt om deze weer bruisend en aantrekkelijk te maken.”

Aangepaste meting

Er gelden overigens wel voorwaarden voor de jaarlijkse donatie. Er moet opnieuw een ondernemersfonds komen, waaraan winkels en horeca in vooraf aangewezen delen van de binnenstad verplicht bijdragen. En om deze belasting te mogen innen dient eerste een draagvlakmeting plaats te vinden. Die stond al in de steigers maar moest procedureel worden aangepast vanwege het protest van één ondernemer.

Formulieren per post

In november krijgen alle adressen die onder de nieuwe regeling moeten gaan vallen een stembiljet overhandigd van vertegenwoordigers van Sterck. Het plan was dat die uiterlijk 18 november ook weer zouden worden opgehaald door de ondernemersvereniging. Daar is echter een stokje voor gestoken. Er werd door iemand bezwaar gemaakt, die wijst op het feit dat de gemeente en niet Sterck het zogeheten draagvlakonderzoek uit moet voeren. Nu dienen de enveloppen met de enquêtes per post te worden verstuurd.

De aangepaste procedure kan de uitkomst van de meting beïnvloeden. “We hadden het immers voor ieder makkelijker willen maken door zowel uit te delen als op te halen en hiermee het belang van een succesvolle BIZ te onderstrepen”, meldt Van Male namens de ondernemersvereniging. Er is namelijk minimaal vijftig procent aan geldige stemmen nodig om de telling geldig te maken.

Rasoptimist

Kees laat in een korte telefonische reactie weten het jammer te vinden dat er, ondanks alle aanpassingen die zijn gedaan in de nu gepresenteerde plannen, toch weer wat verzet is. “Als de gemeenteraad unaniem kan zijn. Waarom kunnen de ondernemers het dan niet?”

Maar de rasoptimist in hem overwint wederom. Zijn mail aan de ondernemers sluit hij af met een motiverende gedachte: “Alleen ga je sneller, samen komen je verder.”