Geen regio geselecteerd

Steun voor verkeersprojecten Bergen op Zoom

Redactie Redactie

Er is €880.000 aan subsidie vrijgemaakt voor de gemeente Bergen op Zoom. Dit wordt met name geinvesteerd in de infrastructuur. In totaal is er 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant. De wethouders mobiliteit van de 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen bepalen samen welke projecten subsidie ontvangen.

 

Voor mensgerichte maatregelen ontvangt de gemeente zo’n € 90.000. Dit geld wordt besteed aan cursussen in het verkeer. Neem als voorbeeld een e-bikecursus en alcoholcursussen. Daarnaast is er ook geld voor het Bergs Verkeersveiligheidslabel. Het label levert een enorme bijdrage aan beter en veiliger verkeersgedrag. 

Voor het overige bedrag wordt de infrastructuur op de schop gegooid. Op de Steenbergseweg komt er een rotonde in plaats van een kruising met verkeerslichten. Ook de Halstersweg Zuid wordt heringericht. Het moet daar veiliger worden voor de weggebruikers en bewoners. Een aantal projecten is al in uitvoering, andere starten de komende tijd.