Bergen op Zoom

Stichting Bezoekerscentrum werft extra schenkingen met fiscale constructie: ‘tekort nu zes ton’

John van de Perre (foto links) en Giel Janssen met de maquette van het bezoekerscentrum.

Han Verbeem Han Verbeem

Voor de belasting heet het een obligatielening, maar feitelijk is het een schenking. Met een uitgedachte fiscale constructie wil het bestuur van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal extra geldschieters over de brug krijgen voor de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum. “Het is een heel gebruikelijke constructie waarbij de belasting meebetaalt aan de schenking. Dus waarom zouden wij het niet doen?”, aldus voorzitter Giel Janssen. De tekorten op de bouwplannen nemen toe: op dit moment ontbreekt zo’n 600.000 euro.

Alles in de samenleving wordt duurder en ook de kosten voor de bouw van het herdenkingscentrum van ontwerpbureau Grasso-Den Ridder zitten in de lift, merkt Jansen op. “Bouwmaterialen, arbeidsloon, onderzoekskosten. Het tikt allemaal aan.” Nog geen half jaar geleden had de stichting een half miljoen nodig om uit de kosten te komen maar daar redt de organisatie het niet mee.

ANBI-status

Daarom heeft het Stichtingsbestuur toenadering gezocht tot de organisatie Obligatieplan, die verengingen met een ANBI-status helpt extra fondsen los te krijgen.  Daarvoor is een bijzondere constructie bedacht: de schenking wordt ‘verpakt’ in de vorm van een obligatielening met een couponrente van vier procent, af te lossen in een periode van vijf jaar. De jaarlijkse rente hoeft de stichting niet uit te keren maar mag deze houden als schenking. En deze schenking kan de gever dan weer aftrekken van de belastingen. Ook het obligatiebedrag zelf mag de stichting na vijf jaar houden en deze schenking is eveneens fiscaal aftrekbaar – stelt het bestuur van Stichting Bezoekerscentrum.

Goed doel

Organisaties met een ANBI gelden voor de Belastingdienst als een officieel ‘goed doel’ en vallen onder belastingvrijstelling. “Uiteindelijk betaalt de fiscus de helft van de schenking terug”, zegt penningmeester John van de Perre. Afhankelijk van de inkomenssituatie zou het gaan om een bedrag van 520 euro per obligatie. Belangstellenden kunnen van september tot november intekenen op de zeshonderd obligaties van duizend euro elk. Pas als de laatste euro rond is gaat de bouw van start, benadrukt Janssen.

Gebruikelijk

Volgens Van de Perre gaat het om een inmiddels gebruikelijke fiscale constructie die elders in het land onder stichtingen en verenigingen met ANBI-status volop wordt toegepast en ook de Belastingdienst zou instemmen met deze vorm van belastingontwijking. Pas als de laatste euro binnen is, kan de bouw van start gaan – benadrukt voorzitter Giel Jansen. Inmiddels is al zeker dat de bouw bij 80 jaar bevrijding, in oktober volgend jaar, niet voltooid zal zijn. Het bestuur heeft ook de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen om een financiële bijdrage aan de bouwplannen gevraagd. Bergen op Zoom draagt jaarlijks al 34.000 euro bij aan het project.

Niet rond

Volgens Janssen kan, als alles meezit en hij de financiering bijtijds rond krijgt, de Bergse gemeenteraad in januari groen licht geven voor de bouw. Eind oktober herdenkt de Brabantse Wal 80 jaar bevrijding. “Zelfs als alles voorspoedig verloopt zal het bezoekerscentrum niet volledig klaar zijn”, moet Janssen toegeven. “Maar het zal vermoedelijk dan wel in een dermate gevorderde staat zijn dat het te bezoeken is.”

Lees ook: Kwart miljoen houdt herinnering aan omgekomen soldaten levend Lees ook: Bergen op Zoom moet 34.000 euro bijspringen voor bezoekerscentrum