Bergen op Zoom

Theehuis aan Wouwsestraatweg per direct gesloten

Dinsdagavond viel een arrestatieteam het theehuis binnen. (Foto: Christian Traets Fotografie)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De burgemeester van Bergen op Zoom heeft vrijdagmiddag Theehuis De Theepot aan de Wouwsestraatweg voor één maand op slot laten doen. Aanleiding is het schietincident van enkele dagen ervoor.

Burgemeester Frank Petter laat weten tot sluiting over te gaan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift.

In de omgeving van het theehuis werd dinsdag 12 oktober aan het begin van de avond een inwoner van Bergen op Zoom neergeschoten, die een dag later aan deze verwondingen overleed. Ook elders in de stad werd geschoten.

Een maand dicht

De politie heeft de zaak in onderzoek”, meldt Petter. “Op grond van politie-informatie en vanwege de verstoring van de Openbare Orde en Veiligheid sluit ik dit pand. De sluiting gaat vandaag, 15 oktober 2021, in en duurt tot 15 november 2021. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in de wijken staat bij ons altijd voorop.”

Melden

De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties altijd te melden bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem. Dat kan op het telefoonnummer 0800 -7000 of via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden. Burgemeester Petter: “Door verdachte situaties te melden, helpen inwoners om de gemeente veiliger te maken.”

Lees ook: Bewoners Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom willen theehuis weg na schietpartij Lees ook: Slachtoffer schietpartij Bergen op Zoom alsnog overleden Lees ook: Bewoners Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom willen theehuis weg na schietpartij