West-Brabant

Tienduizend nieuwe woningen voor West-Brabant West, maar regio moet wél van het slot

Han Verbeem Han Verbeem

West-Brabant West kan de komende zeven jaar zo’n tienduizend woningen bouwen. Het is een onderdeel van de Brabantse Woondeal, die alle Brabantse gemeenten donderdagmiddag met het provinciebestuur en minister Hugo de Jonge hebben gesloten. De deal levert kansen op om de woningmarkt vlot te trekken maar tegelijk zijn er zorgen over het stikstofslot.

De provincie heeft vorige week een vergunningenstop afgekondigd voor alle nieuwbouwprojecten met een stikstofoverschot. En dat geldt voor vrijwel alle nieuwbouw. De bouwwethouders van de zeven gemeenten overhandigen tijdens het ondertekeningsmoment in Den Bosch daarom een protestbrief aan de gedeputeerde en bij minister De Jonge.

Regionale deal

Tot 2030 komen er in Brabant ruim 130.000 woningen bij. De wethouders van Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Halderberge, Steenbergen, Moerdijk en Rucphen presenteerden voorafgaand aan de bijeenkomst op het provinciehuis op het Roosendaalse stadskantoor hun eigen, regionale deal voor westelijk West-Brabant. De gemeenten werken daarin samen met de woningcorporaties, die éénderde van de bouwopgave voor hun rekening nemen. De corporaties die in West-Brabant West aansluiten bij de regionale Woondeal zijn Alwel, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, Woonkwartier en Thuisvester.

De hand vasthouden

In de strijd tegen de woningnood is het juist nu van belang dat de gemeenten elkaars hand vasthouden en eendrachtig optreden, zegt regiovoorzitter Hans Wierikx (Halderberge). “Regio West-Brabant West wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, op een manier die past bij onze regio”, voegt wethouder Joey van Aken (Bergen op Zoom) daaraan toe. Van Aken benadrukt dat het getal van 10.000 een ondergrens is. Mogelijk komen er tot 2030 nog meer bij. Daarbij willen de zeven gemeenten de bestaande woningbouwplannen versnellen, en méér betaalbare woningen opleveren. Ook de bouw van woningen voor doelgroepen, zoals spoedzoekers, starters op de woningmarkt en senioren, komt in een stroomversnelling.

“Minstens tweederde van de nieuw te bouwen woningen valt onder de categorie betaalbaar”, zegt zijn Roosendaalse collega Arwen van Gestel. Hieronder sociale en vrijesector-huurwoningen met een huur tot 1.000 euro per maand, en koopwoningen onder de 355.000 euro is. “Daarbij zetten we ook in op duurzaamheid, in 2030 minimaal de helft van het aantal woningen circulair en industrieel te laten bouwen”, merkt Van Gestel op.

Lees ook: Commotie om vergunningenstop provincie: ‘Dit lost niets op’