Bergen op Zoom

Troebele financiën Bergse Hengelsport Kombinatie jaren door gemeente getolereerd

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Naar schatting is er in de afgelopen 16 jaar ongeveer 80.000 euro geïncasseerd voor lokale visvergunningen. Wat de hiervoor verantwoordelijke stichting Bergse Hengelsport Kombinatie met dat geld gedaan heeft, wil het bestuur niet zeggen. Aan onderhoud van de viswateren is het in ieder geval niet opgegaan. De gemeente heeft dit niet alleen goedgekeurd maar hield ook geen actief toezicht op waar de geïnde bedragen wel aan zijn besteed. Door voortschrijdende inzichten komt er nu mogelijk snel een einde aan deze situatie.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Onze redactie werd in het voorjaar van 2020 benaderd door Bergenaar Frank van der Kraats, een fanatiek hobby- en sportvisser. Jarenlang is hij lid geweest van een visclub in zijn woonplaats maar hij is uiteindelijk, samen met nog een flink aantal mensen, uitgeweken naar een vereniging in Woensdrecht.

De wijze waarop in de gemeente Bergen op Zoom wordt omgegaan met de leden van de verschillende visverenigingen en hun jaarlijkse bijdrage aan de kosten, waren voor Frank jarenlang reden tot vragen aan de betreffende bestuurders en later ook aan de gemeente. In beide gevallen kwam hij van een koude kermis thuis en werd hij meermaals afgepoeierd. Eén keer werd door een bestuurder zelfs met ‘maatregelen’ gedreigd als hij niet ophield met doorvragen. De wijze waarop de financiën lokaal zijn georganiseerd, alsmede de afspraken met de gemeente, zijn op z’n minst troebel te noemen.

Lokale vergunning

De Bergse Hengelsport Kombinatie (BHK) is een overkoepelende stichting die een viertal visverenigingen vertegenwoordigt en vergunningen uitgeeft voor de viswateren die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Iedereen die hier wil vissen moet over een landelijke VISpas beschikken maar ook zo’n lokale vergunning kunnen overleggen. Die krijg je automatisch als je lid wordt van één van de aangesloten visverenigingen en dan is het onderdeel van je contrinutie. Ben je nergens lid dan moet je ‘m kopen. Een schatting leert dat er in Bergen op Zoom jaarlijks al snel zo’n 5000 euro wordt betaald door de gezamenlijke hobbyvissers aan de BHK.

Wellicht lijkt dat (nogmaals: een schatting – cijfers wil de BHK niet verstrekken) niet zo’n groot bedrag maar deze situatie bestaat echter al sinds 2004. Er is dus in de loop der jaren naar verwachting ongeveer 80.000 euro geïncasseerd. In eerste instantie stond daar nog een inspanningsverplichting tegenover, blijkt uit een document van de Kamer voor de Binnenvisserij. De BHK werd geacht het normale onderhoud van de oevervoorzieningen, steigers en dergelijk op zich te nemen. Volgens voormalig lid Van der Kraats is dat nooit of in ieder geval amper gebeurd.

Geen onderhoud meer

De overeenkomst uit 2004 liep tot 30 april 2010 en spreekt van een huursom van 200 euro per jaar, voor alle Bergse gemeentelijke viswateren. Vanaf dat jaar is een nieuwe overeenkomst aangegaan, waarbij de BHK zelfs nog maar één symbolische euro per jaar hoeft te betalen aan de gemeente. Deze betreft een groter aantal visplekken en is stilzwijgend verlengd na zes jaar. In 2022 stopt de afspraak dus. Bijzonder is dat de inspanningsverplichting om ook iets te doen aan onderhoud uit die nieuwe deal is gehaald.

Wel staan in de nog lopende overeenkomst als eisen dat de BHK jaarlijks een schriftelijke verantwoording over de inkomsten inlevert bij de gemeente en jongeren activiteiten dan wel opleidingen aanbiedt. Welke bedragen of percentages daaraan gespendeerd dienen te worden, staat er niet in vernoemd. Ook dat is bijzonder te noemen.

Geen financiële verantwoording bekend

Voormalig lid Frank vindt nog steeds dat de wijze waarop de zaken rondom lokale viswateren in Bergen op Zoom zijn geregeld zeer bedenkelijk en hij vroeg eerder dit jaar bij de gemeente om inzage in de financiële verslagen van de BHK. Die bleken er niet te zijn, of ze waren volgens de betreffende ambtenaar in ieder geval niet terug te vinden. De gemeente lijkt de BHK dus geheel niet te houden aan de vastgelegde afspraken en, zoals eerder aangegeven, wil het stichtingsbestuur ook niet direct met deze cijfers op de proppen komen. Sterker nog, de organisatie is zeer slecht benaderbaar en wil na enkele e-mails geen contact meer met onze redactie. Op de vraag om een telefonisch gesprek of interview wordt ook niet gereageerd.

Meerdere leden

De frustratie van Van der Kraats is niet onbegrijpelijk en hij is daarin zeker niet de enige. Niet alleen zijn jaren terug al de nodige mensen lid geworden in Woensdrecht, BHK voorzitter Jaap van der Voort geeft in zijn eerste e-mail zelfs toe best te geloven “dat er een paar leden zijn die niet gelukkig zijn met hoe het een en ander is geregeld en vraagtekens zetten bij de besteding van de ingekomen gelden.” Hij wil bovendien niet antwoorden op de vraag of zijn stichting, die wellicht juridisch niets hoeft te doen aan onderhoud, ook niet de morele plicht hiertoe voelt. Opmerkelijk, aangezien de onlangs vernieuwde website spreekt van “belangenbehartiging, goede viswateren en een goede visstand”.

Einde samenwerking?

Inmiddels ziet de gemeente, na zestien jaar, ook in dat het anders kan. Die heeft op redactionele vragen laten weten dat daar “indringender” naar gekeken gaat worden, nu het lopende contract langzaam z’n einde nadert. Men overweegt er de lopende afspraken met de BHK niet te continuëren, meldde de woordvoerder met een vrolijke woordspeling: “Op dit moment kijken we zeker naar de optie om ‘in zee te gaan’ met Sportvisserij Zuidwest Nederland.” Over het ontbreken van de vereiste financiële onderbouwingen en uitgaven van de BHK wilde hij geen uitspraken doen.

Het blijft in die zin onduidelijk of de vastgelegde afspraken zijn nagekomen, al is het weinig hoopgevend dat een ambtenaar zegt geen cijfers van de afgelopen jaren te kunnen vinden. Wat er dus met die geschatte 80.000 euro van de Bergse sport- en hobbyvissers is gedaan, blijft gissen. Of zij op termijn kunnen rekenen op beter onderhouden viswateren, zal afhangen van of Sportvisserij Zuidwest Nederland ‘hapt’ en in Bergen op Zoom zich hierover wil gaan ontfermen. De gemeente gaat het in ieder geval niet zelf doen.