Poortvliet

‘Unieke kans’: verouderd bedrijventerreintje Poortvliet maakt plaats voor 39 woningen

Vertegenwoordigers van gemeente, provincie en uitvoerders bij het ondertekende infobord. Geheel rechts. projecontwikkelaar Martijn van Sabben; tweede van links, wethouder Peter Hoek.

Han Verbeem Han Verbeem

Een verouderd bedrijventerreintje aan de rand van Poortvliet, in de gemeente Tholen, staat de komende drie jaar een ingrijpende transformatie te wachten. Op de plek waar momenteel een carrosserie- en autobedrijf gevestigd zijn, zullen 39 woningen, garageboxen en groenvoorzieningen verrijzen. De provincie Zeeland ondersteunt dit project financieel, door met ruim 750.000 euro tegemoet te komen in de kosten.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar is donderdagochtend bekrachtigd. Wethouder Peter Hoek en ontwikkelaar Martijn van Sabben plaatsten hun handtekeningen op een informatiebord aan de Paasdijkweg. Het terrein bevindt zich tussen de dorpskern en de ontsluitingsweg van Poortvliet, leidend naar de meubelboulevard. Het zal volgens Hoek zeker drie jaar duren voordat de toekomstige bewoners hun intrek kunnen nemen, gezien de noodzakelijke voorbereidingen. “Eerst moeten de bedrijven verhuizen, waarna de grondsanering volgt.”

Waardevolle tegemoetkoming

Met de verplaatsing naar een andere locatie binnen de gemeente, biedt het vertrek van de autobedrijven een “unieke kans om deze woonwijk te realiseren”, aldus wethouder Hoek. De financiële bijdrage van de provincie wordt als waardevolle aanvulling beschouwd, maar Hoek is terughoudend over de exacte ontwikkelingskosten. “Hoewel deze cijfers wel bekend zijn op het gemeentehuis, betreft het hier een particulier project,” verduidelijkt hij.

Woondeal

De bouwplannen voor de 39 woningen dragen bij aan het totaal van 1.650 woningen die de gemeente Tholen volgens de afspraken van de Zeeuwse woondeal de komende tien jaar mag realiseren, in samenwerking met provincie en Rijksoverheid. “We zijn goed op weg. Alleen al vorig jaar hebben we 600 woningen in de bestemmingsplannen vastgelegd,” benadrukt Hoek. De komende jaren is daarom een aanzienlijke bouwactiviteit te verwachten in de diverse dorpen en kernen op het eiland.