Bergen op Zoom

‘Verpauperde stadsspeeltuin snel aanpakken, voor er ongelukken gebeuren’

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse VVD-fractie wil dat de vervallen voormalige stadsspeeltuin Van Glymes snel wordt gesaneerd. Fractieleider Dominique Hopmans roept het Bergse college van B&W op om het dossier snel op te pakken. “De speeltuin is al twee jaar dicht”, schrijft Hopmans in een brief aan het college. Hij krijgt signalen dat het terrein illegaal wordt gebruikt als speelveld en dat levert gevaarlijke situaties op.

Klachten

De klachten krijgt de Bergse VVD onder meer van bewoners van appartementencomplex Boulevard III. Het toezicht is verdwenen, en via gaten in het hekwerk kunnen kinderen het terrein moeiteloos bereiken. “Afgelopen vakantieperiode waren er dagelijks groepjes kinderen aan het spelen”, aldus Hopmans. De vroegere speeltuin is eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. “De vraag is wie er verantwoordelijk is wanneer er iets gebeurt, naar wie ouders dan zullen kijken, en wat de gemeente gaat doen om dergelijke excessen te voorkomen, in plaats van te genezen.”

In de etalage

Halverwege 2019 waren er nog plannen voor de verkoop van het terrein. “Twee jaar verder is er nog geen duidelijkheid over de voortgang hiervan. Wij vragen ons af of hoe de openbare aanbesteding is verlopen en wat de vervolgstappen zijn.” Volgens Hopmans zou voor het perceel van één hectare voldoende belangstellenden te vinden moeten zijn. Bovendien is in het Focusakkoord van de Bergse gemeenteraad afgesproken dat meer gemeentelijke gronden verkocht dienen te worden.

Beleefboulevard

Eerder zou het college een voorkeur hebben uitgesproken voor een ‘uitdagende’ bestemming voor het terrein, met regionale aantrekkingskracht en aansluitend op de vrijetijdseconomie – zo merkt de VVD-voorman op in zijn brief. “Hier liggen kansen voor innovatieve concepten die passen bij het karakter van de beleefboulevard.”

Lees ook: Stadsspeeltuin Bergen op Zoom ontmanteld: toestellen naar Amaliapark