Heerle

VLP wil aanpak verkeersoverlast in Heerle

Foto: © Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De VLP maakt zich zorgen over de verkeersoverlast in Heerle. Volgens de partij is de doorgaande route, de Herelsestraat, vaak druk en gevaarlijk. Ook zouden de trillingen van het verkeer schade veroorzaken aan woningen. De VLP wil dat de gemeente Roosendaal maatregelen neemt en stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

De VLP krijgt regelmatig klachten over het drukke en vaak te hard rijdende verkeer en vrachtverkeer door de dorpskern van Heerle. Dat schrijft VLP-raadslid Eric de Regt aan burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. De partij wil dat de gemeente meer gaat doen om de verkeersoverlast te verminderen. “Inwoners klagen over verkeersoverlast, geluidsoverlast en schade aan hun woningen door trillingen, vooral bij enkele smalle doorgangen in de Herelsestraat,” aldus De Regt.

Drukke en onveilige situaties

Volgens de partij ontstaan er ook onoverzichtelijke situaties doordat er auto’s geparkeerd staan op de smalle stukken van de straat. Vaak met afgebroken autospiegels als gevolg. “Ook bij de basisschool, met veel komende en gaande kinderen – vaak gebracht door ouders – zijn soms drukke en onveilige verkeerssituaties,” beschrijft De Regt de situatie in Heerle.

De VLP heeft gesprekken gevoerd met de Leefbaarheidsgroep Heerle. Daaruit concludeert de VLP dat de problemen bekend zijn bij de gemeente en de politie. Maar dat er nog geen goede, totaaloplossing is gevonden. De VLP begrijpt dat het moeilijk is de problemen op te lossen. “Afsluiten van de dorpskern voor doorgaand vrachtverkeer is niet mogelijk vanwege het ontbreken van geschikte alternatieve routes. Ook het openbaar busvervoer moet door het dorp heen kunnen. Bovendien heb je te maken met vracht-bestemmingsverkeer,” aldus De Regt.

Extra waarschuwingsborden en meer controles

De Regt wil weten of de gemeente Roosendaal het probleem in Heerle herkent. En of er recente verkeerstellingen en snelheidsmetingen zijn gedaan in het dorp. De VLP wil ook weten of de gemeente vindt dat er al genoeg snelheidsremmende maatregelen zijn genomen in Heerle. De Regt vraagt welke dingen Roosendaal tot nu toe heeft gedaan om de verkeersproblemen aan te pakken.

Ook wil De Regt weten of de gemeente nog meer zou willen doen. “Hierbij kunt u denken aan fysieke zaken zoals extra bebording inzake de 30KM-zone, snelheidssignaleringsborden (smiley’s), extra (veilige) parkeervoorzieningen, maar ook het contact leggen met bedrijven in Heerle met het verzoek hun toeleveranciers te vragen rekening te houden met de verkeerssituatie.  Frequentere toezicht en handhaving is daarnaast ook nog een optie,” somt hij op.

‘Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet’

De VLP wil weten of Roosendaal in gesprek wil gaan met de inwoners van Heerle om de verkeersproblemen te bespreken. De partij wijst daarbij op het pilotproject ‘Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet’. Dit proefproject begint in de wijk Burgerhout. De gemeente wil met ‘Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet’ betere gesprekken voeren met de inwoners. De VLP wil graag de planning weten voor het bezoek aan de verschillende wijken en dorpen. De partij wil weten wanneer Heerle aan de beurt is en of de verkeersproblemen dan ook besproken zullen worden.