Bergen op Zoom

Plan bouwonderkomens: acht clubs blijven op Konterscherp, drie naar Stadsschuur

De huidige bouwkoten voor de Bergse Vastenavendbouwers aan de Calandweg. De discussie over nieuwbouw duurt al ruim tien jaar.

Han Verbeem Han Verbeem

Het nieuwste voorstel voor de Bergse bouwonderkomens: acht van de elf bouwclubs blijven op ‘t Konterscherp in de gerenoveerde onderkomens. Drie clubs krijgen nieuwe huisvesting in de Stadsschuur aan de Dubbelstraat, de kinderbouwclub verdwijnt uit het centrum van de stad.

De kosten voor dit plan bedragen ruim 4,4 miljoen euro. Het college wil de besluitvorming over de Begrotingsraad van donderdag tillen: pas in december staat het voorstel op de Bergse raadsagenda.

Begroting

GBWP en VVD hadden in oktober een wijzigingsvoorstel aangekondigd om het bedrag in elk geval in de meerjarenbegroting voor 2024-2027 vast te leggen. “Dat voorstel komt er sowieso”, bevestigt VVD-voorman Jim Bernaards. “In december hoeft de raad het dan alleen over de financiering te hebben”, voegt Arjan van der Weegen (GBWP) daaraan toe. Daarvoor zijn drie opties: een verhoging van de onroerendzaakbelasting (ozb), schuiven met andere investeringen, of het geld uit de algemene reserve halen.

Verdeeldheid

De renovatie van de bouwonderkomens zorgt voor verdeeldheid in de Bergse coalitie. Lokaal Realisme en PvdA-GroenLinks staan kritisch tegenover de extra cultuurinvestering, bovenop de 10,3 miljoen die Bergen al aan cultuur besteedt. Deze partijen geven het geld liever uit aan sociaal beleid. Daarentegen zien VVD en CDA/V-BoZ de uitgaven als een noodzakelijke investering in de samenleving. Zonder de bouwkoten zou de Bergse Vastenavendoptocht, en daarmee het gehele Vastenavendfeest, dreigen te verdwijnen – stellen ze.

Sinds 2016

De discussie over de renovatie en vernieuwing van het verouderde bouwonderkomen speelt al sinds 2016, toen de Stichting Vastenavend, Stichting Halwana en Stichting Bergse Bouwers een overeenkomst sloten met de gemeente.

Eerder besluit niet uitvoerbaar

In februari 2022, enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, is de raad akkoord gegaan met een plan waarbij de gemeente garant staat voor een renovatieplan dat de drie stichtingen zelf zouden uitvoeren én financieren. Maar dat raadsbesluit blijkt voor het huidige college niet uitvoerbaar, stelt wethouder Letty Demmers. Het nieuwe voorstel, waarover de raad 14 december een besluit neemt, is volgens haar opgesteld in overleg en in overeenstemming met de drie vastenavendstichtingen.