West-Brabant

Bergs raadslid Julien Voets vindt dat Stadlander soms te streng is

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Aan de Gagelweg in Halsteren verhuurt wooncorporatie Stadlander huizen die niet allemaal in even goede staat verkeren. Een van de huurders is Yessin Aït-Lamine, die er woont met zijn dochtertje. Al ruim acht jaar strijdt hij voor het vocht- en schimmelvrij maken van zijn woning en het loopt steeds hoger op. Raadslid Julien Voets denkt er het zijne van.

Yessin wil om privé redenen zelf niet in beeld maar wil wel graag dat zijn verhaal wordt verteld. Er zijn meerdere keren werklui in het pand bezig geweest, heeft hij onze redactie verteld. Maar de problemen zijn nooit opgelost. Omdat hij er ook fysiek echt last van heeft, ging hij zelfs zo ver andere gespecialiseerde bedrijven op eigen kosten naar de situatie te laten kijken. Die kwamen met adviezen maar daar is door Stadlander nooit wat mee gedaan.

Beschuldigingen

In het voorjaar van 2023 liepen de spanningen tussen Yessin en zijn huurbaas nog verder op. Hij werd er ineens van beschuldigd zich dreigend te hebben gedragen richting medewerkers van Stadlander. Of tegen medewerkers van bedrijven die namens de wooncorporatie langs gaan bij klanten, dat is niet duidelijk. Hoe vaak hij ook vraagt om specifieke voorbeelden, ze komen niet.

Wel wil Stadlander al enige maanden dat Yessin een verklaring ondertekent, waarin hij aangeeft ‘dergelijk’ gedrag niet meer te vertonen. Advocaat Amanda de Waal adviseert desgevraagd dat niet te doen. Dit is te beschouwen als een soort aanvulling op je huurcontract en is eigenlijk ook een soort schuldbekentenis. Ze vindt bovendien dat Stadlander dergelijke regels niet algemeen en duidelijk genoeg communiceert.

Volledige huur maar geen dienstverlening

Ondertussen wil de corporatie geen dienstverlening meer verzorgen bij en voor Yessin, terwijl hij wel de volledige huur moet betalen. De problemen beperken zich niet tot optrekkend vocht en schimmels. Er is zijn tevens lekkages en op de plafonds en andere plaatsen liggen nog de resten van een flinke muizenplaag. Stadlander wil eveneens niet bemiddelen in een buurtconflict dat meerdere adressen aangaat. Daar heeft Yessin WijZijn Traverse daarom voor ingeschakeld.

Dan ontstaat er bovendien nog de indruk dat dienstverlening ineens wél kan als het de verhuurder goed uitkomt. Geregeld belt een bedrijf, dat in opdracht zonnepanelen wil komen leggen, om een afspraak te maken.

Advocaat, politie, buurtbemiddeling, ombudsman én politiek

Naast een jurist die Yessin’s zaak behartigt richting Stadlander heeft hij contact en hulp gezocht bij ons, bij de wijkagent, bij de buurtbemiddeling van WijZijn Traverse én bij de politiek. Raadslid Julien Voets, tevens fractievoorzitter van Lokaal Realisme, werd begin juli benadert en heeft zich behoorlijk in het dossier verdiept. Hij is geschrokken van de gang van zaken en noemt het ‘heftig’ dat deze huurder al zo lang in een woning met vocht- en andere problemen zit.

‘Buitenproportioneel’

We spraken raadslid Voets voor de camera, op locatie, en daarna tijdens een uitgebreider interview. Hij noemt de verklaring die Stadlander eist “nogal buitenproportioneel”, zeker omdat Yessin op allerlei manieren probeert mee te denken. Hij is het eens met advocaat De Waal, die zegt dat huurders zo’n verklaring niet moeten ondertekenen. Een verhaal heeft altijd twee kanten, weet hij. Voorbeelden van de misdragingen ontbreken steevast en dan wordt het twijfelachtig. Uit een behoorlijke hoeveelheid correspondentie en andere info is bovendien op te maken dat deze huurder al acht jaar niet serieus wordt genomen.

Zuinig op vastgoed?

Julien kent ook de rapportages die Yessin op eigen kosten liet maken door bedrijven met verstand van zaken. Die toonden aan dat niet de juiste methoden zijn toegepast om het vochtprobleem te verhelpen. Daar werd echter niets mee gedaan. In een eerder interview zei gebiedscoördinator Sandy Leendertse: “We zijn zuinig op ons vastgoed.” Dat wordt zo toch wat lastig serieus te nemen. Dan zou je namelijk iets doen met die informatie. Bovendien zijn er ook geen andere reparaties toegepast die ervoor zorgen dat het vocht wegblijft en de woningen hun waarde en staat behouden.

Voets vindt het eveneens kwalijk dat de volledige huur wordt gevraagd terwijl  dienstverlening al maanden wordt geweigerd. “Niet eerlijk”, is zijn oordeel en hij geeft aan te weten dat dit vaker voor komt.

Bemiddelen

Toch ziet het raadslid mogelijkheden. Hij heeft vaker zaken onder de aandacht gebracht bij Stadlander. Zelfs als er al juristen betrokken waren bij meningsverschillen viel er dan toch nog te praten. Vaak met een uitkomst waarin alle betrokkenen zich konden vinden. Hij vindt het jammer dat in dit geval Stadlander zo halsstarrig is. Volgens hem zou met wat goede wil ook in deze kwestie zo’n uitkomst nog mogelijk zijn. Hij wil eventueel die bemiddeling alsnog op zich nemen. “De emotie eruit, op de inhoud kijken naar een oplossing.”

‘Wethouder, doe hier iets mee’

Het Bergse college, en dan met name wethouder Joey van Aken, krijgt wat raadslid Voets betreft een opdracht mee. Of op z’n minst een vraag. Jaarlijks worden door de gemeente prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Stadlander. Daarin zou duidelijk opgenomen moeten worden hoe met huurders dient te worden omgegaan en dat er een focus dient te liggen op onderhoud, oftewel kwaliteit van wonen.

En Julien heeft nog een idee. Hij stelt voor eens na te gaan denken over een onafhankelijk meldpunt (bijvoorbeeld via WijZijn Traverse) waar huurders terecht kunnen met hun problemen, dat direct in verbinding staat met de gemeente. Zo houden de gemeente, het college en de raad ook zicht op hoe het verloopt.

Hardnekkig

Julien sluit af met het feit dat hij nog steeds open staat voor een gesprek, zowel over het dossier van Yessin als in meer algemene zin. Hij vindt het ook belangrijk te melden dat ie zich er heel goed van bewust is dat er veel goed gaat, “maar áls het mis gaat wordt het vaak wel hardnekkig.”

Reactie Stadlander

We hebben natuurlijk Stadlander de kans gegeven te reageren. Ze wilden niet bij het video-interview zijn maar wel inhoudelijk reageren. De organisatie blijft erbij dat in deze situatie medewerkers zich belemmert voelen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Daarom blijft ook de eis overeind dat die verklaring ondertekend moet worden. Dat wil niet zeggen, meldt een woordvoerder, dat de klachten over de staat van de woning niet serieus genomen worden.

De onderzoeken die door externe bedrijven zijn gedaan, kent de corporatie. Die vindt echter zelf al veel te hebben geïnvesteerd in de woning en wijst erop dat vochtproblemen vaak lastig zijn. Om toch tot een oplossing te komen zal er weer gesproken moeten worden en dat kan pas als die eerdere verklaring is ondertekend. Ze houden er dus voet bij stuk.

Over de oproep van raadslid Julien Voets om de prestatieafspraken aan te scherpen, zegt Stadlander: “We staan in goed contact met de gemeente, als zij ook behoefte hebben aan afspraken dan gaan we daar graag over in gesprek.”

Lees ook: Stadlander lijkt het niet zo nauw te nemen met privacy huurder