Ossendrecht

Woensdrecht akkoord met twee windmolens bij Ossendrecht

© Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeenteraad van Woensdrecht is dinsdag akkoord gegaan met de plaatsing van twee windmolens van 200 meter hoog bij Ossendrecht. Dat advies gaat naar de gemeenteraad van Reimerswaal, die 20 juli een besluit neemt over het project. Een voorstel van oppositiepartij AKT om de bewuste molen geheel uit het plan te schrappen, gaat de coalitiepartijen echter te ver. Ze willen Reimerswaal wél vragen een van de twee molens zuidelijker te plaatsen.

Vrees voor stranding bij RvS

Raadslid Wendy de Koning-Bogers (PvdA) vreest dat het project uiteindelijk zal stranden bij de Raad van State (RvS), ook vanwege een recente uitspraken van het bestuursrechtscollege over de milieunormeringen. De Koning-Bogers verwacht dat de omwonenden, verenigd in actiegroep Windstil Ossendrecht, een mogelijke goedkeuring bij de RvS zullen aanvechten. Dat zou de Woensdrechtse gemeenteraad moeten zien te voorkomen en dus wil ze het plan van de agenda halen. En: zo benadrukt het PvdA-raadslid, de gezondheid van inwoners is voor de gemeente belangrijk dan het behalen van energiedoelen.

Laatste kans

Andere fracties zijn het daar niet mee eens. “Het is niet aan Woensdrechtse raad om mensen te weerhouden naar de rechter te stappen”, zo weerlegt Arjan Buijsen van ABZ de motivatie. Ook D66-voorman Thierry de Heer vindt dat de Woensdrechtse raad zich wél moet uitspreken over het plan.  “Nu hebben we als gemeente Woensdrecht de mogelijkheid om onze zienswijze en bezwaren in te dienen bij Reimerswaal. Deze kans mogen we niet voorbij laten gaan.”

Voorstel AKT: molen WT-17 schrappen

Het huidige project voor windpark Ze-Bra omvat een voorstel van zestien windmolens van elk 200 meter hoog, waarvan veertien op Zeeuws gebied en twee bij Ossendrecht. In de raadsvergadering heeft de Woensdrechtse raad de keuzes uit twee voorstellen. Het meest verregaande is het amendement van AKT, dat Reimerswaal oproept om de windmolen WT-17 volledig uit het project van Ze-Bra te schrappen en de overgebleven Ossendrechtse windturbine te bestemmen als ‘dorpsmolen’ met 50 procent lokale benutting.

Geen draagvlak

“Er is geen draagvlak voor molen WT-17”, aldus John Mathijssen. De AKT-woordvoerder verwijst naar de opinieraadsvergadering van Reimerswaal van dinsdag, waarbij hij “met verbazing” de Zeeuwse argumenten heeft aangehoord om de plannen door te zetten. “De milieu-effectrapportage is niet definitief en de geluidsnormen voldoen niet”, stelt Mathijssen.

Niet schrappen maar verplaatsen

Een tweede voorstel -op het laatste moment ingediend door de coalitiepartijen ABZ, CDA en VVD- gaat minder ver. Daarbij zou Reimerswaal niet gevraagd worden molen wT-17 te schrappen maar zuidelijker te plaatsen, verder weg van de bebouwing aan de rand van Ossendrecht – aldus Arjan Buijsen van ABZ.  Daarmee wordt feitelijk een correctie doorgevoerd. “De windmolens zijn op de plankaart ingetekend door landschapsdeskundigen en die hebben geen verstand van geluid en slagschaduw”, merkt Buijsen op. De Koning-Bogers vraagt zich af of dit iets oplost omdat de overlast blijft en alleen maar wordt verplaatst.

Stormachtige wind

“Er waait een stormachtige wind in Woensdrecht”, zo spreekt Thierry de Heer in lyrische bewoordingen. Twijfels over het windpark van Ze-Bra zijn er volop, constateert De Heer. “Duurzame energie is belangrijk maar zorgvuldigheid is noodzakelijk.” D66 steunt het voorstel van AKT en ook de PvdA stemt in. Zo spreekt in Woensdrecht de coalitie (acht stemmen) zich unaniem uit voor twee molens in Ossendrecht en de oppositie (vijf stemmen) voor één windmolen.  CDA-raadslid Eddy van Wezel heeft zich onthouden van stemming.