Woensdrecht

Woensdrecht wil bij leerplicht aandacht voor persoonlijke situatie jongere

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht wil bij controle op de leerplicht meer aandacht voor de persoonlijke situatie van het kind. Uit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant blijkt dat de problemen bij verzuim ingewikkelder worden. Er zitten bijvoorbeeld kinderen thuis wegens ziekte of gezinsproblemen, maar ook de gevolgen van de coronacrisis zijn nog groot. De gemeente Woensdrecht wil maatwerk voor die kinderen en voorkomen dat anderen ook thuis komen te zitten.

Het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leren, het RBL, gaat over het schooljaar 2021-2022. Er waren toen minder coronamaatregelen dan daarvoor. “Al is de impact van deze tijd soms nog wel merkbaar bij jongeren,” merkt de gemeente Woensdrecht op. Het RBL ziet bijvoorbeeld dat het voor sommige jongeren moeilijk is weer terug naar school te gaan. Deze kinderen hebben steeds vaker hulp nodig in hun dagelijks leven, niet alleen op school. “De begeleiding kost hierdoor meer tijd en is intensiever,” concludeert het RBL.

“Elke jongere heeft zijn eigen verhaal”

Wethouder Lars van der Beek wil dat er rekening gehouden wordt met deze persoonlijke situaties. “Elke jongere heeft zijn eigen verhaal. Daar moeten we oog voor hebben om tot een duurzame oplossing te komen,” geeft Van der Beek aan. Ook hij ziet dat de problemen van de jeugd ingewikkelder worden. “Daarom is het zo belangrijk dat we maatwerk bieden. We werken daarin nauw samen met alle betrokken partners en hechten veel waarde aan preventie.”

De cijfers in de gemeente Woensdrecht wijken soms ook flink af van het gemiddelde in de regio. Zo zijn er veel meer vrijstellingen voor kinderen die dus niet naar school hoeven. “Dat heeft alles te maken met onze lokale situatie als grensgemeente,” legt Van der Beek uit. “359 kinderen uit de gemeente Woensdrecht hebben een vrijstelling omdat zij onderwijs volgen in het buitenland (met name België). Dit is vergelijkbaar met andere jaren.”

Woensdrecht beter met voortijdig schoolverlaters

In heel West-Brabant waren er in het schooljaar ’21-’22 meer meldingen van verzuim. Maar dat kwam niet, omdat er meer kinderen thuis bleven. Het kwam voor een groot deel door de komst van Oekraïnse vluchtelingen. Hun kinderen stonden al wel op de lijsten voor de leerplicht, maar konden niet altijd meteen naar een school. “In de loop van de tijd is er voor meer jongeren een passende onderwijsplek gevonden,” aldus de wethouder.

Een belangrijke groep om in de gaten te houden, is de jeugd die te vroeg van school af gaat: de voortijdig schoolverlaters. Landelijk en ook in de regio stijgt het percentage voortijdig schoolverlaters, maar in de gemeente Woensdrecht bleef het gelijk. “Het is echter lastig te zeggen of de begeleiding hier beter aanslaat of er gewoon sprake is van iets gunstigere omstandigheden,” relativeert Van der Beek de cijfers. Maar de gemeente wil de voortijdig schoolverlaters wel op tijd helpen. “Deze groep hebben we goed in beeld. Want werk, het volgen van onderwijs of een passend zorgtraject is uiteindelijk wel bepalend voor de toekomst van jongeren.”

Lees ook: Tampons en maandverband zijn binnenkort op meer plaatsen in Roosendaal en dorpen gratis verkrijgbaar Lees ook: Schoolverzuim gemeente Woensdrecht is gedaald