HOOGERHEIDE - Het college van B&W van de gemeente Woensdrecht heeft besloten om de ‘Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen’ uit te breiden. Hierdoor komen meer gezinnen met een laag inkomen in aanmerking voor een groter aanbod aan voorzieningen voor schoolgaande kinderen.

Meedoen op en rondom school gaat soms gepaard met extra kosten. Voor mensen met een laag inkomen kunnen kosten voor bijvoorbeeld een schoolreis of de aanschaf van een fiets een probleem zijn. Zij kunnen via Stichting Leergeld ondersteuning in natura aanvragen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar is de regeling uitgebreid. Deze is nu ook opengesteld voor ouders met een inkomen boven 120 % van het sociaal minimum die in een problematische schuldensituatie verkeren. Hun netto besteedbaar inkomen ligt feitelijk ook op of onder het sociaal minimum. Ook wordt het aantal voorzieningen uitgebreid. Zo kunnen nu de kosten van themaklassen in het middelbaar onderwijs vergoed worden. Ook noodzakelijke aanvullende studiebegeleiding is in de regeling opgenomen. Verder kan bij het volgen van middelbaar onderwijs een fiets in hetzelfde jaar worden verstrekt als een laptop of tablet. Er hoeft geen keuze meer gemaakt te worden tussen deze twee voorzieningen. Tot slot is Stichting Jarige Job meegenomen in de regeling. Deze stichting maakt het voor kinderen in de basisschoolleeftijd mogelijk om hun verjaardag te vieren, als er thuis onvoldoende geld voor is. Jarige Job ondersteunt in natura met een verjaardagsbox.

Via Stichting Leergeld was het al mogelijk om deel te nemen aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Elk kind kan per kalenderjaar ondersteuning in natura aanvragen voor activiteiten als: lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging, scouting, deelname aan muziek- dans- of zwemonderwijs, abonnement zwembad, deelname aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten. De regeling heeft tot doel om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen door hen de gelegenheid te bieden deel te nemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn of voorzieningen die verband houden met school.NieuwsTerug naar het overzicht