Bergen op Zoom

Akkaya strijdbaar de nieuwe raad in: ‘Grote partijen moeten zich bescheidener opstellen’

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse raadslid Aydin Akkaya (56) is strijdlustig: hij laat zich niet uit het politieke veld slaan. Sterker: hij is overtuigd als éénmansfractie het verschil te kunnen maken in de gemeenteraad. “De grote partijen moeten zich bescheidener opstellen, de kiezer heeft gekozen voor kleinere fracties”, zegt hij. De oplossing: polderen en een breed coalitieakkoord. Iedereen moet meedoen in de raad, en iedereen heeft een stem.

De emoties zitten bij hem nog hoog. Aydin Akkaya is zwaar teleurgesteld in zijn voormalige partij GBWP, waar hij acht jaar lief en leed heeft gedeeld. In die tijd heeft hij bestuurlijk aanzien gewonnen en mocht hij belangrijke functies vervullen, zoals het vicevoorzitterschap van de gemeenteraad en het voorzitterschap van een raadscommissie. Bij GBWP klom hij op tot fractievoorzitter. Maar op het laatst, enkele maanden voor de verkiezingen, kwam de klap. Hij en zijn partijgenoot Ömer Duman werden beschuldigd van belangenverstrengeling en misbruik van het raadslidmaatschap; zo zouden ze een projectontwikkelaar onder druk hebben gezet bij de bouw van een flat in Gageldonk-Oost. Duman, omwonende van de flat, wilde gecompenseerd worden voor inkijk in zijn tuin. Akaya ging met Duman, bij wijze van vriendendienst, in gesprek met de ontwikkelaar. En die diende maanden later een klacht in.

Functies ingeleverd

De burgemeester stelde een onderzoek in en Akkaya moest voorlopig zijn bestuursfuncties inleveren. Burgemeester Petter constateerde dat er geen sprake is geweest van strafbaar handelen en daarmee lag voor Akkaya eerherstel voor de hand. Maar dat gebeurde niet, moet hij tot zijn verbittering constateren. “GBWP heeft mij laten vallen, terwijl ik als raadslid van mijn partij zou mogen verwachten dat deze mij steunt.” Hij kreeg een lagere plaats op de lijst toebedeeld terwijl voormalig wethouder Patrick van der Velden -die eind 2021 opstapte in de coronageldaffaire- bij GBWP de tweede man werd bij de verkiezingen. Het weekeinde na de verkiezingen nam Akkaya zijn besluit en stapte op.

Onrechtvaardig

Akkaya kan er nog niet over uit: “Een man die moest vertrekken na misbruik van gemeenschapsgeld kan hoog op de lijst terugkeren, terwijl ik als onschuldig verklaard raadslid ben afgeserveerd. Dat voelt onrechtvaardig.” Van der Velden zelf benadrukte eerder overigens dat hij in de coronakwestie is opgestapt uit eigen beweging vanwege de bedreigingen aan zijn adres, en niet daartoe gedwongen was. Maar voor Akkaya is de uitkomst helder. “De partij kon mij niet meer beschermen. Daarom bescherm ik mijzelf en kom ik voor mijn eigen belang op.” En dat is niet voor de eerste keer. Ook bij GroenLinks en later de PvdA kwam het tot een breuk en koos hij voor een eigen weg.

Verbinder

Aydin Akkaya heeft geen raadsleden naast hem nodig om zijn politieke werk te kunnen doen, merkt hij op. “Ik hou van Bergen op Zoom, van mijn stad. Ik woon hier sinds 1973 en ben geworteld in de samenleving. Als maatschappelijk werker kom ik voor de zwakkeren op en ook in de politiek ben ik een aanspreekpunt voor velen. Turks, Nederlands, Pools, Marokkaans… bij alle culturen en achtergronden.” Akkaya is van Turkse afkomst maar beschouwt zich niet als een uitsluitend Turks raadslid maar meer als een multiculturele politicus. “Een verbinder.” Die rol wil hij als éénmansfractie ook blijven vervullen. En wat de Bergse gemeenteraad betreft, heeft hij een boodschap aan zijn raadscollega’s: stap over je schaduw heen. “De raad kent teveel ego’s. Dat moet maar eens afgelopen zijn, anders komen we niet verder. Zeker niet met de financiële opgaven waar Bergen op Zoom voor staat.”

Aydin Akkaya was woensdagavond te gast in het politieke radioprogramma Het Fractiehuis bij ZuidWestFM. Luister hier terug naar dit interview: