Bergen op Zoom

Bergse coalitie van VVD, LR, D66, GL-PvdA en CDA krijgt vorm: ‘Ziet veelbelovend uit’

Dick de Cloe (PvdA) en Greetje Bos (VVD) aan de slag als informateurs in Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

De coalitie van VVD, Lokaal Realisme, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA krijgt vorm: het oud zeer tussen VVD en Lokaal Realisme is weggewerkt en er is een bestuursakkoord op hoofdlijnen in de maak, gebaseerd op het Focusakkoord van 2020. ” De partijen hebben het in zich te komen tot een stabiele coalitie met voldoende vertrouwen in elkaar”, schrijven informateurs Dick de Cloe en Greetje Bos in hun nieuwste voortgangsbericht.

“De vorming van een coalitie ziet er op dit moment veelbelovend uit.” Tegelijk merken de informateurs op dat mogelijk ook andere partijen aansluiten. Daarover zal bij de raadsbijeenkomst van 28 april meer duidelijkheid volgen, aldus het tweetal.

Niet stilgezeten

De informateurs maakten 6 april hun adviezen bekend en sindsdien hebben de raadspartijen niet stilgezeten, merken De Cloe en Bos op. Vorig weekeinde, maandagavond en zaterdag hebben de fractieleiders gesprekken gevoerd onder leiding van de informateurs, waarbij afspraken zijn gemaakt over een ‘strak uitgelijnd’ formatieproces. Ook heeft de raad gehoor gegeven aan de oproep om woordvoerderschappen te bundelen, om de sterk versnipperde raad van 15 fracties werkbaar te houden.

Financiën leidend

Bij de vorming van het nieuwe bestuursakkoord zijn de ‘financiële kaders’  -lees: het op orde brengen van de gemeentelijke uitgaven- leidend. De komende jaren krijgt de raad alleen raadsvoorstellen op tafel waarin duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn. Bij gevoelige dossiers zijn er altijd meerkeuzescenario’s mogelijk, “zodat de raad deugdelijk invulling kan geven aan haar besluitvormende taak.” En: “Voorstellen vanuit de raad die een financiële consequentie meebrengen zullen enkel kunnen slagen als hiervoor dekking wordt gevonden. Het betekent dus dat er keuzes gemaakt moeten worden.”

GBWP

Vooralsnog is er geen plaats voor GBWP in de beoogde coalitie. De beoogde coalitiepartijen hebben wel bij de informateurs aangegeven dat ze “een open
en inventariserend gesprek met GBWP willen voeren” over de rol van de partij. GBWP zou “open staan voor dat gesprek” en een afspraak daarvoor is inmiddels al gemaakt. Eén van beide informateurs zal dat gesprek leiden.

Allianties

Daarnaast heeft GBWP met een aantal gesproken om ook daar ‘oud zeer’  weg te nemen en een basis tot vertrouwen te smeden. Dat is gelukt, constateren De Cloe en Bos, “er kan nu opnieuw begonnen worden met een schone lei.” Met de fracties van BSD, D66 en de fractie Siebelink/Dam is er voor GBWP “een startpunt voor herstel van vertrouwen en er kan gebouwd gaan worden aan dat nieuwe vertrouwen.”