Roosendaal

Dit zijn de nieuwe wethouders in Roosendaal

V.l.n.r. Arwen van Gestel, Evelien van der Star, Kees Verstraten, Klaar Koenraad en René van Ginderen

Kitty Joachems Kitty Joachems

Vandaag legden VLP Roosendaal, VVD, GroenLinks en CDA de laatste hand aan het ambitieakkoord. De presentatie van dit akkoord volgt na de meivakantie. Maar de partijen maken wel al het nieuwe college bekend. Dat bestaat straks uit vijf wethouders. De VLP levert twee wethouders. VVD, GroenLinks en CDA leveren ieder één wethouder.

“De formatie is op een haar na rond”, dat schrijft Arwen van Gestel aan de gemeenteraad. In het ambitieakkoord 2022-2026 is een stevige ambitie vastgelegd voor de toekomst. Een duidelijk toekomstperspectief voor de groei van de gemeente Roosendaal met tegelijkertijd aandacht voor de problemen van nu. “Hierbij leggen we het accent op Meedoen, Betrouwbaar en Open zijn richting onze inwoners. Ook is het streven een meer zichtbaar Roosendaal in de regio”, aldus Van Gestel.

De partijen bespreken dit concept volgende week met de achterban. Na de meivakantie volgt de presentatie van het definitieve akkoord. Wel maken ze nu al het nieuwe college bekend. Dat ziet er als volgt uit.

Arwen van Gestel (VLP)

In zijn portefeuille zit Ruimtelijke Ordening, grote infrastructuur, wonen, beheer openbare ruimte en cultuur.

Arwen van Gestel van de VLP in de studio van het Fractiehuis op ZuidWest FM

Evelien van der Star (VLP)

Zij neemt leefbare buurten en dorpen, betrouwbare overheid, financiën, welzijn en dienstverlening voor haar rekening.

Kees Verstraten (VVD)

In het huidige college was Cees Lok de VVD-wethouder. Hij neemt afscheid van de politiek. In het nieuwe college zal Verstraten de wethouderspost bekleden. Met in zijn portfeuille ondernemerschap en economie, mobiliteit, City Marketing, vergunningen en sport.

Klaar Koenraad (GL)

Voor de verkiezingen liet Koenraad al weten graag door te willen als wethouder. De komende vier jaar is zij wethouder met als portefeuille klimaat (transities), natuur en stikstof, landbouw, afval en vastgoed (waaronder onderwijshuisvesting).

René van Ginderen (CDA)

Ook Van Ginderen blijft wethouder. Hij houdt zich in het nieuwe college bezig met bestaanszekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt, zorg en ondersteuning, volksgezondheid en jeugd.

De globale portefeuilleverdeling is per thema. Een meer gedetailleerde versie volgt met de presentatie van het ambitieakkoord.