Bergen op Zoom

Alsnog vergunning voor terras café De Kaai, maar wel onder voorwaarden

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De uitbaters van het Bergse café De Kaai mogen toch het trottoir voor hun gevel egaliseren. Na ruim een half jaar van steeds wisselend beleid bij de gemeente is er alsnog een vergunning verleend. Wel zitten er nog de nodige haken en ogen aan de verleende toestemming. De ondernemers gaan in gesprek met de burgemeester.

Eigenlijk was beloofd dat de vergunning er zaterdag zou zijn. Het werd uiteindelijk enkele dagen later. Voor uitbater Niek Bruijs was het geen verrassing meer, hij had al zoiets verwacht. Het tekent voor hem de werkwijze van de gemeente. Je moet altijd maar weer afwachten of en hoe afspraken dan wel toezeggingen worden nagekomen, is zijn ervaring. Het is voor anderen maar een detail wellicht, voor Niek en zijn partner Nancy van der Sande is ieder druppeltje in een volle emmer er één te veel op het moment.

Achtertuin

En het bleef niet bij dat druppeltje. Het schrijven waarin de vergunning wordt verleend bleek ook nog enkele ‘verrassingen’ te bevatten, die niet als aangenaam worden ervaren. Met als belangrijkste punt de voorwaarde dat het trottoir weer in de oorspronkelijke staat dient te worden teruggelegd als de uitbaters ermee stoppen. Niek vraagt zich onder meer af waar hij de stoeptegels moet laten die er door de aannemer worden uitgehaald. “Moet ik die soms in m’n achtertuin leggen?”, klinkt het geïrriteerd.

Een ander punt dat wordt benoemd in de brief zorgt eveneens voor vragen. De gemeente laat weten indien nodig aanvullende voorwaarden te stellen aan de werkzaamheden die plaats gaan vinden. Mits dit in het kader van de handhaving van leefbaarheid, openbare orde en (verkeers)veiligheid nodig mocht blijken. Wat die voorwaarden zijn is de ondernemer niet duidelijk. Hierover moet hij nog uitleg krijgen. Hij wil mede daarom pas beginnen met de aanleg als alles echt duidelijk is.

Burgemeester

Maandag hebben Nancy en Niek een gesprek met burgemeester Frank Petter over de kwestie. Die ging zich recent ineens met het aan te leggen terrasplateau bemoeien, tot grote verbazing van zowel de ondernemers als de nodige politici. De uitbaters hebben een aardig lijstje aan punten die ze met hem willen bespreken. De brief die de vergunning officieel bevestigt, heeft dat alleen maar langer gemaakt.

Lees ook: Café De Kaai opnieuw de dupe van een niet functionerende gemeente Lees ook: Voorlopig nog geen aangepast terras voor café De Kaai