Hoogerheide

Begroting Woensdrecht toont positieve cijfers ondanks slecht 2019

Stapel gebundelde bankbiljetten in verschillende waarden

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht heeft voor 2020-2023 een positieve begroting. Tot nu toe zit dit jaar nog in de rode cijfers en de kans bestaat dat 2019 afgesloten wordt met verlies. Maar Woensdrecht is optimistisch voor de financiële situatie in de komende jaren.

Woensdrecht heeft woensdag de programmabegroting gepresenteerd voor 2020-2023. Wethouder Kielman is tevreden over de gemeentekas. “Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente: de programmabegroting laat meerjarig positieve cijfers zien, met daarnaast een solide weerstandsvermogen. Daarmee is het gemeentelijk huishoudboekje structureel op orde.”

Zorg beter aan laten sluiten bij vraag

Volgens de gemeente kunnen inwoners zich goed redden, maar moeten inwoners die niet zelfredzaam zijn beter worden ondersteund. Woensdrecht wil het aanbod van zorg beter laten aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Ze wil ook dat mensen met lage inkomens beter gesteund worden bij het aanvragen van subsidies.

Leningen voor stimuleren duurzaamheid

Woensdrecht wil inwoners en bedrijven stimuleren hun panden milieuvriendelijker te maken met speciale leningen. De gemeente houdt aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten en zoekt een goede balans tussen wonen en recreëren. Woensdrecht blijft zich ook profileren als fiets- en wielergemeente en gaat meer uitdragen dat ze een Brabantse Wal-gemeente is.

Kansen zoeken voor detailhandel

Om economisch sterk te kunnen zijn, zoekt Woensdrecht samenwerking met andere gemeentes in de regio en met het onderwijs en bedrijfsleven. Uit onderzoek onder de detailhandel in Woensdrecht kwamen kansen en bedreigingen naar voren. In overleg met de ondernemersverenigingen wordt daarom in 2020 het Economisch Beleid opnieuw bekeken of aangepast.

Rode cijfers 2019

De gemeente verwacht volgend jaar veel meer geld te krijgen van het rijk. Ook daarom is Woensdrecht optimistisch over toekomstige financiën. Maar de wethouder waarschuwt wel voor de tegenvallers van dit jaar. Sommige projecten hebben vertraging opgelopen en er is in 2019 minder geld binnengekomen van het rijk dan vooraf was berekend. Kielman: “Het college zal er, binnen de mogelijkheden, in het vierde kwartaal echter nog alles aan proberen te doen om begrotingsjaar 2019 toch met een positief rekeningresultaat te kunnen afsluiten.”

Niet alles is te plannen

Woensdrecht is er trots op dat de begroting voor de komende jaren positief is. Veel gemeenten hebben moeite hun huishoudboekje op orde te houden. Het lastige is, dat je niet alles van tevoren kunt plannen. Kielman: “We hebben niet alles zelf in de hand. Dat betekent dat je, daar waar het kan, flexibiliteit, daadkracht en creativiteit moet koesteren. En zelfs dan zijn keuzes onvermijdelijk.”

3,4 miljoen euro investeren

De gemeente wil in 2020 in totaal 3,4 miljoen euro investeren. Hiervan gaat ruim 1 miljoen naar rioolbeheer, bijna 1 miljoen naar onderhoud van wegen, 467.000 euro naar gebouwenbeheer en 360.000 euro naar het opknappen van de openbare verlichting. Dan is er ook nog 260.000 euro voor het opknappen van de Demerstraat in Huijbergen en 176.000 euro voor het vervangen en onderhouden van materieel.

Vervuiler betaalt

De gemeente Woensdrecht is niet van plan de belastingtarieven te verhogen, maar zal de tarieven wel aanpassen aan de inflatie. Bij de afvalstoffenheffing gaat meer rekening gehouden worden met de hoeveelheid afval die mensen of bedrijven aanbieden. Dus “de vervuiler betaalt”, aldus de gemeente. Hondenliefhebbers hebben een mazzeltje, want de hondenbelasting wordt een klein beetje verlaagd.

De gemeenteraad van Woensdrecht zal de begroting en de plannen op 7 november bespreken.