Bergen op Zoom

Bemiddelaar Mol begeleidt VVD-voorman Hopmans in zoektocht naar Bergse informateurs

René Mol ondersteunt het Bergse formatieproces (archieffoto SDW Roosendaal)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse raad zoekt twee informateurs die de vorming van een nieuwe coalitie of bestuurlijke samenwerking gaan onderzoeken. VVD-voorman Dominique Hopmans neemt hierbij het voortouw, ondersteund door een externe en onafhankelijke adviseur: René Mol. De gemeenteraadsfracties kunnen kandidaten voor het informateurschap voordragen, begin volgende week is de benoeming.

Strategisch adviseur

René Mol is een zelfstandig bemiddelaar en strategisch adviseur uit Roosendaal, die bedrijven en overheden ondersteunt. Ook is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht bij SDW in Roosendaal. Volgens zijn LinkedIn profiel krijgt Mol “snel de essentie boven tafel, brengt structuur aan en vertaalt samen met het management de strategie naar uitvoerbare actieplannen die leiden tot concrete resultaten.” Daarbij staat “een combinatie van resultaatgerichtheid en samenwerken in harmonie altijd centraal.”

Versnippering

Het vormen van een nieuwe bestuurssamenwerking is in Bergen op Zoom een zware opgaaf. Bij de verkiezingen van 16 maart zijn de 33 raadszetels verdeeld over dertien partijen. Sindsdien zijn er twee afsplitsingen geweest en staat het aantal raadsfracties op vijftien. De grootste raadsfractie van GBWP doet in het formatieproces bewust een stapje terug, zo heeft voorman Arjan van der Weegen de raad dinsdag gemeld; dit vanwege alle commotie rondom vermeende stemmenronseling in Oost en over het vertrek van raadslid Aydin Akkaya. Inmiddels is duidelijk dat van stemmenronselen geen sprake was; het Openbaar Ministerie heeft geen strafbare feiten geconstateerd.