Bergen op Zoom

Bergen op Zoom ziet voortaan toch af van ontploffende explosieven aan Huijbergsebaan

Deze in natuurgebied gelegen locatie wordt vanaf nu niet meer gebruikt om explosieven te laten ontploffen.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Jarenlang vond een stevige strijd plaats tussen omwonenden van de ‘plofplaats’ aan de Huijbergsebaan en de gemeente Bergen op Zoom. Tot voor kort mocht de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hier gevonden bommen en andere springstoffen tot ontploffing brengen maar dat is nu voorbij.

De buurt kwam enkele jaren terug in verzet toen na een stevige ontploffing hun huizen beschadigd raakten. Zowel de gemeente als de EOD en het verantwoordelijke ministerie hebben altijd ontkent dat het hierdoor kwam, al zei een betrokken functionaris daar iets heel anders over.

Niet meer gebruiken

Nu heeft het college van Bergen op Zoom toch laten weten dat het braakliggende terrein, dat midden in natuurgebied ligt, voortaan niet meer gebruikt wordt voor het tot ontploffing brengen van gevonden explosieven. Samen met de gemeenten Moerdijk Steenbergen en Woensdrecht wordt bekeken of er een nieuwe plofplek moet komen, naast de al bestaande locaties in de regio.

Trillingen en emoties

Wethouder Letty Demmers benoemt twee redenen voor het besluit: “Het voorkomen van eerdere emoties. Die verplichting heb je als gemeente.” Daarmee doelt ze op de omwonenden die flink protesteerden omdat de schade in hun woningen niet werd erkend als gevolg van een eerdere ontploffing. Daarnaast geeft ze aan dat met de EOD samen is vastgesteld dat “het effect van de trillingen toch te groot was.”