Heimolen

Nauwelijks hinder en schade tijdens plofproef Heimolen: ‘Maatschappelijk aanvaardbaar’

Een medewerker de EOD maakt een explosief onschadelijk (Foto: Defensie)

Han Verbeem Han Verbeem

Uit prakrijkproeven, die in februari 2022 zijn gehouden, is volgens de onderzoekers sprake van een ‘maatschappelijk aanvaardbaar’ effect van de explosies op de plofplaats Heimolen. De kans op schade bij explosies ligt onder de één procent, de kans op hinder bedraagt minder dan vijf procent. Donderdagavond zijn de resultaten in de raadszaal aan de raadsfracties gepresenteerd.

De locatie van de plofplaats, het veld bij de Molenzichtweg achter de Heimolen, is omstreden. Hier vernietigt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgegraven oorlogsexplosieven.

Bij drie woningen aan de Heilmolen zijn 22 februari 2022 metingen verricht tijdens een tiental proefploffen, vertelt Gerald van Grunsven, specialist Geluid & Trillingen bij de Omgvingsdienst. Daarbij is volgens hem gekeken naar de kans op ‘acceptabele hinder’ en het optreden van mogelijke schade. Vervolgens zijn tien explosieven tot ontploffing gebracht. In zwaarte variërend van 500 gram tot vier kilo. De afstand tot de woningen is 150 tot 300 meter, de huizen verkeren in een ‘normale bouwkundige staat, aldus Van Grunsven. Daarbij is de trillingssnelheid gemeten. Hoe hoger de snelheid waarmee trillingen en geluid zich verplaatsen, hoe sterker de overlast. “De trillingssnelheid op de begane grond was minder dan 5 millimeter per seconde, op de verdieping is dat 15 millimeter.”

Trillingssnelheid

Trillingen zijn al voelbaar vanaf 0,1 millimeter per seconde. Op dat moment kan al gevoelsmatige hinder optreden, merkt Van Grunsven op. “Sommige personen zijn gevoeliger daarvoor dan anderen. “Maar de meeste mensen ervaren overlast bij een meting tussen de o,2 tot 0,4 millimeter per seconde. Ook luitenant Lemaier van de EOD geeft toelichting, en benadrukt dat er een verschil tussen een bom en een raket. “Een raket is vier kilo, niet te vergelijken met een vliegtuigbom van 250 pond.”

Schade

Wie is aansprakelijk voor de schade, vraagt Piet van den Kieboom (50Plus). “Het is een verzekeringskwestie en de claims liggen bij de gemeentelijke verzekeraar”, reageert woordvoerder Michiel Ruijzenaars namens burgemeester Petter. Raadslid Aydin Akkaya (50Plus/Groep Akkaya) wil weten wat “het ideale plaatje” zou zijn om álle hinder en overlast te voorkomen. Maar de ideale wereld zonder geluid en trillingen bestaat niet, zegt Van Grunsven. “Zelfs op 250 meter afstand van woningen zijn nog trillingen voelbaar.”

Locatie

De Heimolen is geen hele ideale locatie, zegt Josita Delhez (VVD). Hoe denken de deskundigen over verplaatsing naar buurgemeente Woensdrecht? Lemaier stelt dat gevonden explosieven in de gemeente zelf vernietigd dienen te worden. Transport levert altijd risico’s op.

GBWP wil onderzoek laten doen naar een andere locatie voor de plofplaats. GBWP-raadslid Patrick van der Velden vraagt zich af hoe het zit met klachten van omwonenden, die met scheuren in woning zitten. “Is er contact geweest met deze burgers tijdens de metingen?” De deskundigen hebben de tijd genomen om met de bewoners te spreken, leggen ze uit. En ja, ze hebben de onderzoekers ook laten zien waar de scheuren zitten. “Maar ik ben geen bouwkundig expert”, moet Van Grunsven toegeven.