Bergen op Zoom

Bergse PvdA wil aanpak energiearmoede: gemeente moet inwoners tegemoet komen

Energiearmoede dreigt door de oplopende prijzen. De Bergse raad wil de minima niet in de kou laten zitten. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

De energiemarkt is op hol geslagen en de allerarmsten in de samenleving dreigen extra zwaar getroffen te worden, waarschuwt de Bergse PvdA-voorman Joey van Aken. Ook in Bergen op Zoom dreigt energiearmoede en Van Aken wil dat het college van B&W de inwoners financieel tegemoet komt. Dat schrijft hij donderdag in een brief aan het college. De PvdA wil bijzondere bijstand en maatwerkbudgetten voor de gedupeerden.

Inwoners met een laag inkomen die door een nieuw en veel hoger energiecontract binnen afzienbare tijd in acute problemen komen, blijken volgens Van Aken nu niet bij de gemeente terecht te kunnen voor ondersteuning. Net als in veel andere gemeenten vergoedt Bergen op Zoom de hogere stookkosten alleen als er sprake is van een medische noodzaak. Die vergoeding komt uit de zogeheten ‘bijzondere bijstand’. Maar dan moet er volgens de Participatiewet wél sprake zijn van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden. Volgens de Bergse PvdA is de huidige extreme prijsstijging zeker uitzonderlijk te noemen. Energiearmoede ontstaat als Bergenaren in een slecht geïsoleerd huurhuis wonen, ofwel geen spaargeld hebben om hun eigen koopwoning te verduurzamen.

Informeren van inwoners

Inwoners met een laag inkomen, op bijstandsniveau of net daarboven, zouden mogelijk niet in aanmerking komen voor een vergoeding van onverwacht hoge energiekosten en de PvdA wil daar duidelijkheid over. Daarnaast is Van Aken benieuwd hoe de gemeente Bergen op Zoom de inwoners informeert over schuldhulpverlening en ondersteuning bij armoede en geldzorgen. “Worden gratis energiebesparende maatregelen bijvoorbeeld al standaard aangeboden aan inwoners met geldzorgen”, zo vraagt Van Aken het Bergse college.

Problemen in kaart brengen

Maar niet alleen de Bergenaren met een bijstandsuitkering raken in de problemen door een stijgende energierekening, benadrukt hij. “Ook inwoners met een eigen, slecht geïsoleerde koopwoning en weinig spaargeld kampen met energiearmoede.” Bergen op Zoom zou de problematiek beter in kaart moeten brengen, om zo voor de energiearmoede gerichter tegen te gaan. “Dit in navolging van steden als Amsterdam.” De hoofdstad heeft vorig jaar onderzocht in welke wijken, onder welke huizentypes en huishoudens de kans op energiearmoede het grootst is.