Bergen op Zoom

Bergse raad geeft compacte binnenstad groen licht: geen vrije hand voor horeca

FotoL Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Wel of niet horeca de vrije hand laten in de Bergse binnenstad: als het aan Gertjan Huismans (VVD) ligt, mogen er zelfs in het Havenkwartier cafés bijkomen. “De Dubbelstraat laat zien hoe gezellig het kan zijn. Horeca en wonen hoeven niet met elkaar te schuren”, merkt hij op tijdens de behandeling van de Visie Binnenstad. Met deze visie kan het college sneller winkelpanden omvormen tot woningen. Want er zijn volgens de Bergse raad te veel leegstaande winkels in de stad. De Visie Binnenstad, die een meer compact centrumgebied voorstaat, is ongewijzigd én unaniem vastgesteld.

De liberalen hebben, samen met 50Plus/Akkaya, een amendement ingediend voor meer ontwikkelruimte van horeca met de toevoeging van een passage: ‘De regels die uit deze visie voortkomen mogen in de aanloopstraten- en gebieden geen strikte belemmering zijn voor nieuwe horecaconcepten- en initiatieven.‘ Huismans wil deze ontwikkelingen vooral toestaan bij de rand van het centrum, zoals het Havenkwartier en de herontwikkelingszone langs de Westersingel. De indieners krijgen bijval van Louis Weyten (Lijst Linssen), die vindt dat het Visiedocument “geen beklemming” mag zijn. Het amendement redt het niet: 23 raadsleden stemmen tegen, negen voor. Ook een ingediende motie kan geen meerderheid halen.

Ontraden

“Maar we hebben toch afgesproken een compacte binnenstad te vormen? Dit amendement ondermijnt dit”, zegt Ufuk Cuman (D66). Ook wethouder Dominique Hopmans moet het voorstel van zijn eigen fractie om deze reden ontraden. De visie is niet in beton gegoten, belooft wethouder Hopmans. Over twee jaar volgt een evaluatie “om te zien of we op de goede weg zitten” en volgt eventuele bijsturing. Bovendien is er volop mogelijkheid om te ‘schuiven’ met horecabestemmingen van de ene naar de andere straat in het kerngebied.

Op slot

Diverse raadsfracties vinden dat de Bergse binnenstad op slot zit, door eerdere afspraken van enkele jaren geleden. “Ondernemers moeten meer ruimte krijgen”, zegt Aydin Akkaya. Reinoud Krijnen (Samen0164) heeft vertrouwen in de wethouder en vraagt de VVD-fractie de eigen wethouder te steunen.

Niet wegsaneren

Patrick  van der Velden (GBWP) merkt op dat ‘niet zomaar alles weggesaneerd’ kan worden door horecabestemmingen te schrappen als die twee jaar niet gebruikt zijn. “Op een rustige manier moeten we het daar nog eens over hebben, samen met de ondernemers en Horeca Nederland.” Hopmans stelt hem gerust: “Wij hebben daarover al met de ondernemers gesproken.” De lokale bewindsman belooft op een later moment met de raad ‘verder in te zoomen’ op de uitvoering van de beleidsregels. Mogelijk dat bepaalde straten een ‘themastraat horeca’ worden, merkt hij op. Fractievoorzitter Julien Voets (Lokaal Realisme) vindt dat echter “vooruitlopen op de gang van zaken.”