Bergen op Zoom

Bergse raad wil jaarlijkse vrijstelling van 1200 euro voor bijstandsgerechtigden

Han Verbeem Han Verbeem

Als het aan de Bergse gemeenteraad ligt mogen bijstandsgerechtigden in Bergen op Zoom jaarlijks 1200 euro accepteren aan giften en extraatjes, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Een motie met deze strekking op initiatief van de SP en andere linkse partijen, is donderdagavond in de raad aangenomen. Het college krijgt nu de opdracht om te onderzoeken hoe het beleid aangepast kan worden om deze vrijstelling mogelijk te maken. Op korte termijn wil de raad hierover verder met B&W in gesprek.

Fraude

De huidige regeling voor bijstandsgerechtigden is streng. Elke cent aan inkomsten dient gemeld te worden, zowel in geld als in natura. Elke overtreding hierop wordt als fraude gezien. De SP, BSD, PvdA, GroenLinks en de fracties van CDA, 50Plus, Samen0164, Lokaal Realisme en VVD zien dat anders. Zij willen dat de gemeente Bergen op Zoom het voorbeeld volgt van gemeenten als Amsterdam en Nijmegen. Daar kunnen bijstandgerechtigden een vaststaand bedrag vrij aan schenkingen en giften ontvangen zonder dit bij de gemeente te hoeven melden. De indieners verwezen naar een voorval in de gemeente Wijdemeren, dat eind vorig jaar de landelijke pers haalde. Een bijstandsgerechtigde vrouw moest 7.000 euro terugbetalen omdat ze wekelijks een tas boodschappen van haar moeder ontving. Zoiets zou in Bergen op Zoom niet mogen gebeuren, vinden ze.

Nu al vrijstelling

Wethouder Jeroen de Jonge had aanvankelijk moeite met het voorstel, dat hij ontraadde: “Bij het voorbeeld dat hier wordt genoemd, is méér aan de hand dat niet de pers heeft gehaald”, merkte hij op. En bovendien: Bergen op Zoom hanteert nu al een vrijstellingsnorm, alleen zonder daarbij een grensbedrag te hanteren.”Dat doen we op individuele basis. Als we nu ineens wél een bedrag noemen dan kunnen we in uitvoeringsproblemen komen en ontstaan complicaties. Want wát, als het bedrag nu 1220 euro is? Hoe gaan we er dan mee om?”

Individuele mogelijkheden

De indieners pasten vervolgens een kleine tekstcorrectie toe, door in de motie te benoemen dat de vrijstelling van toepassing is “aanvullend op alle individuele mogelijkheden.” Daarmee kon De Jonge, zij het met tegenzin, akkoord gaan. De motie is met brede steun aangenomen, uiteindelijk stemden alleen GBWP, LijstLinssen en D66 tegen.