Bergen op Zoom

Bergse raad zet streep door uitbreidingsplannen varkenshouderij

De varkenshouderij aan de Heerlesebaan mag van de Bergse gemeenteraad niet uitbreiden. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad gaat niet akkoord met de uitbreidingsplannen van een varkenshouderij aan de Heerlesebaan in Bergen op Zoom, zo blijkt maandagavond in de raadsvergadering. Doorslaggevend is het ‘nee’ van de grootste raadspartij GBWP, die vorige week in de raadscommissie nog geen standpunt had ingenomen. Wethouder Barry Jacobs vreest echter dat de Raad van State de varkenshouder alsnog in het gelijk zal stellen.

De Bergse gemeenteraad heeft in februari 2019 namelijk vóór de uitbreidingsplannen gestemd en dan is het nu alleen mogelijk om bij de omgevingsvergunning een draai te maken als er nieuwe ontwikkelingen zijn. En die zijn er ook, stelt GBWP-voorman Arjan van der Weegen die de bezwaren van de wethouder van de hand wijst. De samenleving kijkt namelijk kritischer naar de intensieve veehouderij, zo ook de fractie van GBWP die nu voor een dilemma staat. “Uiteindelijk komt dit tóch voor de rechter”, zegt Van der Weegen. “Daarom gaat onze fractie niet uit van ruimtelijke argumenten, maar van wat we nú vinden: géén uitbreiding van de intensieve veehouderij.”

Geluidsoverlast

Ook het linkse blok van PvdA-GroenLinks-SP-BSD is tégen. Namens de vier fracties wijst Theo de Jong (SP) op het risico van geluidsoverlast door de zuiveringsmachines van het varkensbedrijf. “De gevolgen zijn onvoldoende meegenomen in de vergunningaanvraag”, stelt hij. Het effect van luchtwassers staat ter discussie, stelt hij, en ook de brandveiligheid zou in het geding zijn.

Toekomst

Andere fracties gunnen varkenshouder Naalden wél een uitbreiding. “Mag je een varkenshouder zijn bedrijf en zijn toekomst afnemen”, vraagt Meino Dam (Lijst Linssen) zich af. Zijn fractie is voor de uitbreidingsplannen, simpelweg omdat er geen redenen zijn om tégen te stemmen. “De geurhinder neemt af, evenals de ammoniakuitstoot. En het bedrijf moet in 2024 voldoen aan de normen.” Klein blijven is voor moderne varkensbedrijvengeen optie meer, stelt Dam.

Emotionele ingevingen

Andere fracties komen met gelijkluidende argumenten. “We kunnen nu niet op basis van emotionele ingevingen anders stemmen dan enkele jaren geleden”, zegt Berend Doedens (D66). En Jaap van Dam (CDA) stelt: “Als we in 2019 akkoord zijn gegaan, en de ondernemer doet aan alle voorwaarden en heeft veel geld geïnvesteerd, dan moet hij kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid.” Ook raadslid en agrariër Rian Govers-Gabriëls constateert eveneens dat er geen wettelijke basis is om tégen te stemmen, omdat er geen écht nieuwe argumenten zijn aangedragen.

Wereld verandert

Van Dam vraagt om hoofdelijke stemming en spreekt BSD-leider Louis van der Kallen op zijn eerdere spreuk. De BSD heeft voortschrijdend inzicht, geeft Van der Kallen toe. “De wereld verandert”, zo reageert deze en haalt de woorden van dichter Henriëtte Roland Holst aan: “Morgen wordt heden geschreven.” Uiteindelijk is het voorstel met 14 tegen en 12 vóór verworpen. Een aantal raadsleden was verhinderd.

Kosten voor gemeente

Nadat de raad tégen de omgevingsvergunning heeft gestemd, dient het CDA namens een aantal vóórstemmende partijen onverwacht nog een motie in: de fracties willen weten wat een mogelijke rechtsgang de gemeente gaat kosten en dit door te rekenen in de komende gemeentebegroting. De motie wekt de irritatie bij GBWP en de linkse partijen: deze zijn niet benaderd en voelen zich overdonderd. “We zouden elkaar niet meer verrassen, dit vind ik jammer”, zegt GBWP-voorman Van der Weegen. Bovendien is de discussie gesloten, constateert BSD’er Van der Kallen en krijgt bijval van Weijten. Wethouder Jacobs benadrukt dat hij snel met de betrokken ondernemer in gesprek gaat, de indieners trekken vervolgens de motie weer in.