Stikstofcrisis

Dossier Stikstofcrisis

Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot rond natuurgebieden met 70 tot 80 procent omlaag gaat. Boerenbedrijven moeten hiervoor wijken. Veel boeren uit de regio zijn het hier niet mee eens. Lokale milieuorganisaties steunen juist de kabinetsplannen. In dit dossier al het nieuws over de stikstofcrisis.